Nenapovedana vaja Črnova

V skladu z letnim planom srečanj operative in vaj smo V PETEK, 2. JULIJA 2021 OB 19.00 URI na lokaciji vaje (kmetija Zajc, Bevče 39) izvedli operativno gasilsko vajo na temo POŽAR STROJNE LOPE, BEVČE 39.

VAJA JE BILA NENAPOVEDANA. Sodelovale so naslednje enote:

  • PGD Bevče
  • PGD Vinska Gora
  • PGD Šalek

Sodelovalo je 27 gasilcev z 8 vozili.