OSEBNA IN SKUPNA ZAŠČITNA IN REŠEVALNA OPREMA

Pri našem operativnem delu uporabljamo sodobno osebno zaščitno opremo različnih proizvajalcev. Vsak operativec ima svoj komplet (44 kpl) zaščitne obleke, čelade, škornjev in rokavic. Poleg tega ima glavnina operative še kombinezon ali dvodelno obleko za gašenje požarov v naravi in tehnične intervencije, ter ustrezno čelado in rokavice. Precej operativcev ima tudi dvodelno visoko-vidno obleko za dež. Opremo redno pregledujemo, čistimo, dekontaminiramo in zamenjujemo.

V uporabo imamo tudi 6 kompletov izolirnih dihalnih aparatov z dodatnimi rezervnimi tlačnimi posodami, termokamero ter komplet vrvne tehnike za delo na višini.