PLAN SREČANJ OPERATIVE ZA LETO 2018

Na začetku vsakega leta se pripravi načrt srečanj operative, ki potekajo ob četrtkih ob 19:00. Predviden plan srečanj za leto 2018 je sestavljen glede na pravilnik, ki bo osnova za ocenjevanje PGD. Srečanja so namenjena usposabljanju, vzdrževanju vozil in opreme, čiščenju vozil in opreme ter druženju. Na tedenskih srečanjih operative se bodo srečevali člani naše operativne enote. Del srečanj je tudi športna aktivnost. O srečanjih se bo vodila evidenca, ki je sestavni del tega plana. Tedenska srečanja bodo praviloma ob četrkih ob 19. uri. Glavne teme srečanj so:

– vzdrževanje in čiščenje vozil
– vzdrževanje in čiščenje opreme
– čiščenje orodišča in garaž
– predavanja
– vaje
– treningi ekip
– interna usposabljanja
– kondicijske vožnje z vozili
– športne aktivnosti
– druženje
– dežurstvo (med letnim dopustom)

V 2018 načrtujemo izvedbo:

–              10 gasilsko–taktičnih vaj, tako društvenih, kot meddruštvenih
–              9 internih usposabljanj – tista, ki nismo izvedli v 2017 smo uvrstili v 2018
–              5 predavanj otrokom, krajanom
–              Udeležbo na tečajih GZ ŠD in GZS
–              Udeležbo na posvetih, seminarjih in delavnicah GZ ŠD, GZS in ostalih