PRVI POSREDOVALCI

V Sloveniji imamo zelo dobro razvito mrežo nujne medicinske pomoči (NMP), vendar še vedno zaostajamo za razvitimi državami glede izvedbe temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). V zadnjih letih se stanje izboljšuje, saj je velik poudarek na laični prvi pomoči in na nakupih novih AED-jev. Po podatkih MOV jih imamo trenutno na območju občine okoli 65, od tega jih je 45 javno dostopnih 24 ur na dan. Strokovnjaki se strinjajo, da je zelo pomembna prepoznava odsotnosti dihanja in začetek izvajanja TPO z uporabo AED, sploh zunaj bolnišnic in zdravstvenih ustanov, kjer se zgodi največ takšnih stanj. Tam morajo te postopke izvajati očividci, oz. prvi posredovalci, ki prispejo na kraj dogodka. Naše prostovoljno gasilsko društvo je vključeno v zgoraj omenjen sistem s svojo ekipo prvih posredovalcev, ki trenutno šteje 24 gasilk in gasilcev. Opremljeni smo z defibrilatorjem Cardiac science G5, torbo z vsebino za izvajanje prve pomoči (kisik, povoji, dihalne maske, obveze, …) in označeni z brezrokavniki. En AED tipa G3 imamo tudi v gasilskem vozilu GVC-2 za potrebe naših intervencij. 

Poleg teh pa imamo v kraju še 9 AED na drugih lokacijah, ki so na sliki označene z rdečim znakom.

V razvitih državah predstavljajo bolezni srca in ožilja približno 50% vseh smrti. Med temi vzroki je eden izmed vodilnih srčni zastoj, ki se največkrat zgodi izven bolnišnice torej v okolju, kjer so laiki tisti, ki nudijo prvo pomoč. V primeru srčnega zastoja pomeni vsaka izgubljena minuta približno 10% manjšo možnost uspešnega oživljanja oz. preživetja. Ključnega pomena za preživetje so prav prve minute, ko pomoč nudijo laiki, saj zdravstveno osebje potrebuje kar nekaj časa, da pride na kraj dogodka

V zadnjih letih se je v mnogih občinah prav zato vzpostavil uradni sistem prvih posredovalcev, predvsem s sodelovanjem lokalnih zdravstvenih domov, lokalnih skupnosti in gasilcev. Tako mrežo imamo recimo v naši bližini v Mislinjski dolini (do Doliča). Bistvo takšne mreže je izvoz prvih posredovalcev istočasno z ekipo NMP in potem izvajanje vseh potrebnih postopkov. Prve posredovalce aktivira ReCO ob sumu na srčni zastoj. Gasilci so se v teh mrežah pokazali kot najboljša rešitev, ker že imajo nekaj članov z znanjem prve pomoči – bolničarje, ker imajo razvit sistem alarmiranja, ker imajo intervencijska vozila in ker sledijo humani viziji pomagati sočloveku.

Vse to formalno opredeljuje tudi pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, kjer je opredeljen prvi posredovalec kot posameznik, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja pred prihodom službe NMP in je vključen v sistem t. i. tihega aktiviranja sil za zaščito in reševanje. Glede na pravilnik morajo izvajalci službe NMP na svojem območju ugotoviti potrebo po prvih posredovalcih in le te evidentirati.

Prvi posredovalec pridobi znanje z opravljenim usposabljanjem iz vsebin ukrepov za ohranitev življenja s preverjanjem znanja za prvega posredovalca, to znanje pa mora vsaj enkrat letno obnoviti. Izvajalci službe NMP, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter lokalna skupnost z dogovorom uredijo način usposabljanja in financiranja prvih posredovalcev.