STATISTIKE INTERVENCIJ

INTERVENCIJE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2057 2016 2017 SKUPAJ
POŽARI
STANOVANJSKI OBJEKTI število interv. 5 4 4 9 6 2 1 7 4 42
gasilska vozila 8 6 6 18 9 3 2 15 7 74
št. gasilcev 40 25 22 122 67 21 17 102 43 459
GOSPODARSKA

POSLOPJA

število interv. 3 1 1 / 1 1 / / / 5 15
gasilska vozila 5 1 1 / 2 1 / / / 12 22
št. gasilcev 38 2 3 / 7 2 / / / 76 128
NARAVNO OKOLJE število interv. 1 3 2 1 7 3 / 1 2 5 26
gasilska vozila 2 3 4 1 9 4 / 2 4 11 40
št. gasilcev 29 8 32 4 47 29 / 20 23 82 274
PROMETNA SREDSTVA število interv. 1 / / 1 / 1 / / / 3 7
gasilska vozila 2 / / 2 / 2 / / / 3 9
št. gasilcev 17 / / 4 / 9 / / / 27 57
OSTALI

POŽARI

število interv. 1 / / / 1 / / / / / 3
gasilska vozila 1 / / / 1 / / / / / 2
št. gasilcev 2 / / / 2 / / / / / 4
TEHNIČNE INTERVENCIJE
PROMETNE NESREČE število interv. 1 1 2 / 1 / / / / / 6
gasilska vozila 2 1 2 / 1 / / / / / 6
št. gasilcev 9 6 6 / 2 / / / / / 23
NEVARNE SNOVI število interv. / / / / 1 / / / 1
gasilska vozila / / / / 1 / / / 1
št. gasilcev / / / / 2 / / / 2
POPLAVE število interv. 3 1 / 3 / 2 / 2 5 16
gasilska vozila 4 2 / 6 / 2 / 3 5 22
št. gasilcev 40 9 46 / 13 / 20 22 150
OSTALA TEH.

POMOČ

število interv. 5 4 6 11 8 16 1 7 8 71
gasilska vozila 3 5 11 12 11 31 5 10 8 96
št. gasilcev 22 28 62 43 40 204 2 60 46 507
OSTALO
OSTALO število interv. 1 6 4 1 1 / / / / 15
gasilska vozila 2 9 5 2 2 / / / / 20
št. gasilcev 5 57 32 9 19 / / / / 122
SKUPAJ: 188 12 14 20 16 34 20 21 3 18 30