INTERVENCIJE 2022

INTERVENCIJA 28.3.2022

Ob 19.56 smo bili preko pozivnikov in sirene aktivirani zaradi požara v naravi v Bevčah. Na lokaciji smo pomagali PgdBevče z dobavo požarne vode in policiji z razsvetljavo. Na poziv, ki smo ga zaključili ob 21.16, se je odzvalo 20 gasilcev.

INTERVENCIJA 24.3.2022

Ob 18.56 smo bili telefona aktivirani zaradi podrtega elektro droga in  požara na bližnjem drevesu v Pirešici.
Na lokaciji smo omejili in pogasili ter nudili pomoč dežurni službi Elektro Celje ob zamenjavi droga. Za čas intervencije smo zaprli cesto.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 22.32, je sodelovalo 11 naših operativcev s dvema voziloma.

INTERVENCIJA 24.3.2022

Ob 11.06 smo bili pozivnikov aktivirani zaradi dimniškega požara v Lipju.
Na lokaciji smo skupaj s Pgd Bevčepožar omejili in pogasili ter pregledali objekt s termokamero. Za gašenje smo uporabili gasilnik.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 12.06, je sodelovalo 10 naših operativcev s dvema voziloma.

INTERVENCIJA 3.3.2022

Ob 18.18 smo bili telefona aktivirani zaradi travniškega požara na Lopatniku. Na lokaciji smo pogasili več tlečih kupov trave na travniku ter ob gozdu. Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 19.18, je sodelovalo 10 naših operativcev s dvema voziloma.

INTERVENCIJA 13.2.2022

Ob 14.57 smo bili preko sirene in pozivnikov aktivirani zaradi požara stanovanjske hiše v Črnovi.
Na lokaciji smo skupaj s Pgd Bevče in Gasilci PGD Velenje požar omejili in pogasili ter pregledali objekt s termokamero. Za gašenje smo uporabili notranje napade z manjšo količino vode. V požaru je ena žival poginila.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 18.57, je sodelovalo 21 naših operativcev s tremi vozili, skupaj je bilo na lokaciji 55 gasilcev z 9 vozili.
Na lokaciji so bili tudi policisti PP Velenje.

INTERVENCIJA 5.1.2022

Ob 14.09 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi požara stanovanjske hiše v Prelski. Na lokaciji smo skupaj s PGD Bevče pogasili dimniški požar ter opravili pregled s termo kamero.
Na poziv, ki smo ga zaključili ob 15.09, se je odzvalo 21 operativcev, PGD Bevče so bile prisotne s 5 gasilci.

INTERVENCIJA 4.1.2022

Ob 12.25 smo bili preko telefonov aktivirani zaradi požara stanovanjske hiše v Podgorju, Pesje.. Na lokaciji smo pomagali PGD Velenje, PGD Pesje, PGD Škale, PGD Lokovica in PGD Šoštanj mesto pri pogasitvi požara.
Na poziv, ki smo ga zaključili ob 22.35, se se odzvali 4 operativci, skupaj pa je na lokaciji bilo 77 gasilcev 14 vozil.

INTERVENCIJA 29.12.2021

Ob 5.26 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi podrtega drevesa v Bevčah.  Na lokaciji smo pomagali  PGD Bevče pri odstranitvi drevesa.
Na poziv, ki smo ga zaključili ob 6.23, so se odzvali 3 operativci.

INTERVENCIJA 13.8.2021

Ob 12.26 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi požara tovornjaka v Črnovi. Na lokaciji smo pomagali PGD Velenje in Pgd Bevče pri pogasitvi požara in hlajenju vozila, ter z absorbentom posuli iztekle tekočine.
Na poziv, ki smo ga zaključili ob 13.05, se je odzvalo 7 operativcev.

INTERVENCIJA 20.7.2021

Ob 10.06 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi požara v naravi v Bevčah.
Po dodatnem preverjanju lokacije, so Pgd Bevče in Gasilci PGD Velenje ugotovili, da gre za kontrolirano kurjenje v naravi, zaradi česar nismo izvozili in smo ostali v pripravljenosti v domu do 10.30.
Na poziv se je odzvalo 5 naših članov.

INTERVENCIJA 22.6.2021

Ob 18.30 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi požara v naravi v Črnovi. Na lokaciji smo skupaj s Pgd Bevče in Gasilci PGD Velenje požar omejili in pogasili.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 20.45, je sodelovalo 12 naših operativcev s tremi vozili. Na lokaciji so bili tudi policisti PP Velenje.

INTERVENCIJA 21.6.2021

Ob 23.24 smo bili preko sirene in pozivnikov aktivirani zaradi požara kurilnice v Bevčah. Na lokaciji smo skupaj s Pgd Bevče in Gasilci PGD Velenje požar omejili in pogasili ter pregledali objekt s termokamero.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 1.30, je sodelovalo 13 naših operativcev s tremi vozili. Na lokaciji so bili tudi policisti PP Velenje.

INTERVENCIJA 9.6.2021

Ob 10.04 smo bili preko  pozivnikov aktivirani zaradi delovne nesreče v  Janškovem selu. Na lokaciji smo skupaj z Gasilci PGD Velenje ustavili hudo krvavitev in oskrbeli poškodovanega do prihoda dežurnega zdravnika iz Žalca in ekipe NMP Celje. V pripravljenosti so bili gasilci Pgd Bevče.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 10.50, so sodelovali 4 naši operativci z enim vozilom.

INTERVENCIJA 7.6.2021

Ob 14.25 smo bili preko  telefona aktivirani zaradi vdora vode v Lipju. Na lokaciji smo opravili ogled, ter lastniku zagotovili protipoplavne vreče. Posredovanje ni  bilo več potrebno.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 15.00, sta sodelovala 2 naša operativca z enim vozilom.

INTERVENCIJA 31.5.2021

Ob 20.12 smo bili preko  telefona aktivirani zaradi odstranjevanje sršenov v Črnovi. S tehničnim posegom smo sršene odstranili.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 21.30, so sodelovali 4 naši operativci z enim vozilom.

INTERVENCIJI 10.5.2021

Ob 19:26 smo izvozili na dve lokaciji, kjer smo po vetru v prejšnjem tednu odstranili nevarnosti. Na eni lokaciji nevarne veje nad hišo, na eni lokaciji podrto drevo čez cesto. Izvozili smo z GVM-1 in 3 gasilci. Vrnili smo se ob 20:30.

___

INTERVENCIJA 20.4.2021

Popoldan smo bili preko telefona obveščeni o sršenih v stanovanjski hiši na Janškovem selu.
Ob 17.32 smo izvozili z GVM-1 in tremi gasilci ter na lokaciji odstranili eno večje in eno manjše gnezdo iz podstrešja hiše.

INTERVENCIJA 17.4.2021

Ob 8.45 smo bili preko telefona obveščeni o dimniškem požaru v Lopatniku.
Na lokaciji smo nadzorovali dimnik do izgoretja saj, ga delno očistili, da smo pospešili ohlajanje in opravili pregled s termokamero.
Intervencijo na kateri so sodelovali 3 operativci z GVC-24/50, smo zaključili ob 10.15.

___

INTERVENCIJA 9.4.2021

Ob 21.15 smo bili preko sirene in pozivnikov aktivirani zaradi požara kurilnice v hiši v Vinski Gori.
Na lokaciji smo opremljeni z IDA vstopili v prostor, požar z malimi količinami vode pogasili, prostor prezračili in pregledali s termokamero.
Na poziv se je odzvalo 19 naših operativcev in 20 operativcev Pgd Bevče. Na lokaciji je bila tudi Policija.
Intervencijo smo zaključili ob 22.30.

___

INTERVENCIJA 10.2.2021 

Ob 18.33 smo bili preko s pozivnikov aktivirani zaradi dimniškega požara v Bevčah.
Na lokaciji smo skupaj s PGD Bevče smo požar pogasili, nadzorovali dimnik v vseh etažah in vse pregledali s termokamero. 

Na poziv se je iz našega društva odzvalo 12 operativcev, intervencijo smo zaključili ob 19.00.

___

INTERVENCIJA 31.1.2021 

Ob 16:36 smo bili preko telefona aktivirani zaradi požara kasona na pokopališču.  Na lokaciji smo manjši požar (ki ga je omejil že občan), pogasili. Na požar sta izvozila 2 gasilca.
Intervencijo smo zaključili ob 17.05. .

___

INTERVENCIJA 2.12.2019 

Ob 15.25 smo izvozili s štirimi operativci in z GVC-24/50 ter GVM-1, saj smo bili preko telefona obveščeni o razkriti strehi hiše na Janškovem selu.
Na lokaciji smo ob uporabi kompleta za delo na višini z rezervnimi strešniki prekrili razkriti del strehe in na svojo mesto fiksirali nekaj zamaknjenih strešnikov.
Intervencijo smo zaključili ob 16.30.
___

INTERVENCIJA 20.11.2019 

Ob 15.57 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi požara vikenda v Paki pri Velenju.
Izvozili smo z GVC-24/50 in GVM-1 in na lokaciji skupaj s Pgd Bevče in Gasilci PGD Velenje nudili pomoč Pgd Šalek pri gašenju požara in dobavi vode.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 20.45, je sodelovalo 10 naših operativcev in 27 operativcev iz ostalih treh društev.

INTERVENCIJA 15.11.2019 

Ob 15.37 smo s šestimi gasilci in GVC-24/50 ter GVM-1 izvozili v Prelsko, kjer je drevo, nagnjeno čez cestišče, predstavljalo nevarnost za mimoidoče. Drevo smo podrli in nato v dogovoru z lastnikom podrli še dve bližnji drevesi, ki bi lahko v primeru močnejšega vetra in snega predstavljali nevarnost. Vsa drevesa smo odstranili s cestišča.
Intervencijo, našo 40. letos, smo zaključili ob 17.00.
___

INTERVENCIJA 13.10.2019 

Ob 18.10 smo bili obveščeni o sršenih pri stanovanjski hiši v Prelski.
Ob 18.19 smo izvozili z GVM-1 in 5 gasilci in na lokaciji locirali sršenje gnezdo v zračniku dimnika. Gnezdo smo odstranili in okolico preventivno zaščitili z insekticidom.
Intervencijo smo zaključili ob 19.15.
___

INTERVENCIJA 26.7.2019 

Ob 19.02 so bili Prvi posredovalci aktivirani za pomoč z AED na Lopatniku.
Na lokaciji smo skupaj s PPO PGD Bevče z uporabo AED-ja izvajali oživljanje do prihoda NMP Velenje, katerim smo nato nudili pomoč.
Žal kljub hitri pomoči in trudu vseh, oživljanje ni bilo uspešno.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 20.30, so sodelovali 4 PPO z GVM-1 iz našega društva in 4 PPO z GVM-1 iz PGD Bevče.

INTERVENCIJA 8.7.2019 

Ob 19.55 smo bili preko telefona obveščeni o razkriti strehi na gospodarskem objektu v Lipju.
Ob 20.07 smo izvozili s 4 gasilci in GVC-24/50 ter GVM-1. Na lokaciji smo s pomočjo trodelne lestve domačim pomagali prekriti sleme strehe.
Intervencijo smo zaključili ob 21.30.

INTERVENCIJE (4 INTERVENCIJE)  7.7.2019 

Danes  je močan veter tudi v našem kraju povzročil nekaj škode, nam pa dela. Tako smo bili najprej ob 15.10 preko telefona obveščeni o podrtem drevesu na glavni cesti na vinskogorskem klancu v smeri Velenja.
Izvozili smo z GVC-24/50 in tremi gasilci in na lokaciji drevo odstranili s cestišča. Pri vračanju v dom smo bili obveščeni še o enem podrtem drevesu na glavni cesti v smeri Celja in enem na lokalni cesti Prelska – J. selo. Obe drevesi smo odstranili s cestišča in se vrnili v dom.
Intervencije smo zaključili ob 16.00.

Ob 17.10 smo bili preko telefona obveščeni o razkriti strehi na gospodarskem poslopju in stanovanjski hiši na Lopatniku.
Na lokaciji smo ob uporabi kompletov za delo na višini z rezervnimi strešniki pokrili obe strehi.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 19.30, smo sodelovali z 8 gasilci in GVC-24/50 ter GVM-1.

INTERVENCIJA 26.6.2019 

Ob 19:40 smo bili preko telefona obveščeni o poškodovani strehi hiše v Vinski Gori, kot posledici nedavnega neurja.
Izvozili smo z GVM-1 in 3 gasilci, ter na lokaciji preko lestve ob uporabi kompleta za delo na višini dostopili do strehe, kjer smo manjkajoče strešnike nadomestili z novimi.
Intervencijo smo zaključili ob 20.45.

INTERVENCIJA 25.6.2019 

Ob 17.45 smo bili preko dežurnega PGD Velenje obveščeni o mački ujeti na podstrešju hiše v Vinski Gori.
Izvozili smo s tremi gasilci in GVM-1, ter na lokaciji odstranili del napušča, da smo lahko osvobodili mačko, ki smo jo nato predali lastniku.
Intervencijo smo zaključili ob 18.45.
To je bila naša že 30. intervencija letos. Prav posebna.

INTERVENCIJA 23.6.2019 

Ob 17.26 smo bili obveščeni, da voda teče v kletne prostore trgovine v Vinski Gori.
Na lokaciji smo tok vode preusmerili in vstopili v prostor, vendar črpanje ni bilo potrebno, saj je voda odtekala preko odtoka v prostoru.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 18.00, sta sodelovala dva operativca z GVM-1.

INTERVENCIJE 22.6.2019 (9 INTERVENCIJ)

V soboto 22.6.2019 je neurje s hudim nalivom zajelo Mestna občina Velenje.
Ob 13.21 smo bili tako s strani dežurnega PGD Velenje aktivirani zaradi podrtega drevesa na glavni cesti Velenje – Arja vas. Na lokaciji smo drevo odstranili, ob vračanju pa smo začeli prejemati prijave zaradi težav, ki jih je povzročil dež oz voda. Tako smo z našimi vozili ob pomoči PGD Bevče posredovali na 8 različnih intervencijah v KS Vinska Gora.
Skupaj je na vseh intervencijah sodelovalo 48 naših operativcev s 14 vozili. Intervencije smo zaključili ob 19.00.

INTERVENCIJA 22.6.2019

Ob 6.57 so bili Prvi posredovalci aktivirani za pomoč z AED v Prelski.
Na lokaciji smo skupaj s PPO PGD Bevče do prihoda NMP Velenje oskrbeli hujšo krvavitev, nato pa reševalcem nudili pomoč pri oskrbi in prenosu osebe do reševalnega vozila.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 8.10, je sodelovalo 5 PPO z GVM-1 in GVC-24/50.
Na lokaciji je bila tudi policija.

INTERVENCIJA 18.6.2019

Ob 14.47 smo bili preko sirene in pozivnikov aktivirani zaradi požara delavnice v Pirešici.
Na lokaciji smo z eno napadalno skupino opremljeno z IDA in hitrim napadom ob pomoči napadalcev PGD Bevče vstopili v zadimljen prostor, kjer smo požar na el. napeljavi peči z minimalnimi količinami vode pogasili. Izvedli smo nadtlačno prezračevanje in prostore pregledali s termokamero.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 16.00, je sodelovalo 14 operativcev z GVC-24/50 in GVM-1 iz našega društva, ter 12 operativcev z GVV-1 in GVM-1 iz Bevč. Na lokaciji je bila tudi policija.

INTERVENCIJA 15.6.2019

Ob 0.17 smo bili Prvi posredovalci aktivirani za pomoč z AED oboleli osebi v Lipju.
K sreči ni šlo za srčni zastoj, tako da smo na lokaciji skupaj s PGD Bevče ekipi NMP Velenje pomagali pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 0.50, je sodelovalo 5 PPO z GVM-1.

INTERVENCIJA 26.5.2019

Ob 19:10 smo bili preko telefona aktivirani za razkrito streho osnovne šole. Hišnik je opazil odkrite strešnike. Streho smo pokrili, sodelovali so 4 gasilci z GVC 24/50.

INTERVENCIJA 25.5.2019

Med izvajanjem požarnega varovanja rallyja AMTK Velenje, smo bili ob 13.06 aktivirani za požar na enem izmed tekmovalnih vozil. Pristopili smo h gašenju začetnega požara in uspešno preprečili širjenje. Sodelovala 2 gasilca z GVM-1.

INTERVENCIJA 18.5.2019

Ob 12.52 so bili na zahtevo NMP Velenje za pomoč v Bevčah preko pozivnikov aktivirani Prvi posredovalci. Med izvozom smo dobili preklic, zato smo se vrnili v dom. Kolegi iz PGD Bevče so bili na lokaciji skupaj z reševalci.
Intervencijo smo zaključili ob 13.05, odzvali pa so se 4 gasilci z GVM-1.

INTERVENCIJA 15.5.2019

Ob 10.17 smo bili aktivirani zaradi razkrite strehe gospodarskega poslopja v Vinski Gori. Pokrili smo 150 m2 razkrite strehe. Sodelovalo je 5 gasilcev z GVC-24/50 in GVM-1 in 2 gasilca PGD Bevče z vozilom GVV-1 ter prikolico za neurja.

DVE INTERVENCIJI 13.5.2019

Ob 10.54 smo bili aktivirani zaradi razkrite strehe v Prelski. Med posredovanjem smo bili ob 11:24 napoteni še na druge lokacije, tako da smo do 17.30, ko smo zaključili z intervencijo, posredovali na 8 različnih lokacijah.
Sodelovalo je 10 gasilcev z GVC-24/50 in GVM-1 ob pomoči prijateljev iz PGD Bevče in PGD Velenje.

INTERVENCIJA 28.3.2019

Ob 16.49 smo bili preko telefona aktivirani zaradi dima v bližini gozda na Lopatniku.
Po prihodu na lokacijo smo ugotovili, da je prišlo do samovžiga na gnojišču, požar oz tlenje pa se je razširilo še na bližnjo balo.
Vse skupaj smo pogasili, požarišče premetali in dodatno zalili z vodo.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 18.15, so sodelovali 4 operativci z GVC-24/50.

INTERVENCIJA 4.3.2019

Ob 1.07 smo bili Prvi posredovalci preko pozivnikov aktivirani za pomoč NMP Velenje z AED v Lipju.
Po prihodu na lokacijo smo reševalcem skupaj s PGD Bevče pomagali pri oživljanju, ki pa žal ni bilo uspešno.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 1.50, je sodelovalo 8 PPO iz našega društva in 4 PPO iz Bevč.

INTERVENCIJA 27.2.2019

Ob 9.42 smo bili preko sirene in pozivnikov aktivirani za požar zabojnika v Črnovi.
Na lokaciji smo začetni požar pogasili, premetali smeti, jih dodatno zalili z vodo in opravili pregled s termokamero.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 10.15, je sodelovalo 6 gasilcev z GVC-24/50 in GVM-1 in 4 gasilci PGD Bevče z GVV-1.

INTERVENCIJA 26.2.2019

Ob 13.05 smo bili Prvi posredovalci preko pozivnikov aktivirani zaradi nesreče pri spravilu lesa v Črnovi.
Po prihodu na lokacijo, kjer so že bili gasilci PGD Velenje in NMP Velenje (prejeli smo narobe lokacijo posredovanja, tako da smo vmes iskali lokacijo na drugem delu vasi), je bilo ugotovljeno, da je oseba podlegla poškodbam.
Ker naša pomoč ni bila potrebna, smo se vrnili v dom in intervencijo ob 13.45 zaključili; na lokaciji pa so ostali kolegi iz Velenja, ki so še podrli drevo, ki je ogrožalo reševanje ter izpod kmetijsko-delovnega priključka izvlekli preminulo osebo.
Na intervenciji je sodelovalo 7 naših članov, 2 člana Pgd Bevče in 13 članov PGD Velenje.

INTERVENCIJA 19.2.2019

Ob 17.25 smo bili preko sirene in pozivnikov aktivirani zaradi travniškega požara na Janškovem selu.
Izvozili smo z GVC-24/50 in GVM-1 in na lokaciji preprečili širjenje požara, ki smo ga nato pogasili in požarišče zalili z vodo.
Na poziv se je odzvalo 21 naših operativcev in 15 operativcev PGD Bevče, ki so prav tako izvozili z dvema voziloma. Intervencijo smo zaključili ob 18.25.

INTERVENCIJA 18.2.2019

Ob 10.31 smo bili preko sirene in pozivnikov aktivirani zaradi požara vozila v Črnovi.
Na lokaciji smo skupaj s PGD Bevče z gasilnikom na CO2 pogasili začetni požar v motornem delu, odklopili akumulator in vozilo pregledali s termokamero.
Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 11.15, je sodelovalo 9 gasilcev našega društva in 8 iz Bevč.

INTERVENCIJA 4.2.2019

Ob 16.34 smo bili Prvi posredovalci preko pozivnikov aktivirani za pomoč z AED v Bevčah.
Na lokaciji smo do prihoda reševalcev NMP Velenje pomagali pri TPO Prvim posredovalcem iz PGD Bevče. Reševalci so na kraju dogodka ugotovili, da kljub hitri pomoči in nudenju prve pomoči, občanka ni preživela.

INTERVENCIJA 31.1.2019

Ob 7.00 smo bili Prvi posredovalci preko pozivnikov aktivirani za pomoč z AED v Vinski Gori.
Po prihodu na lokacijo smo skupaj s PPO PGD Bevče uporabili AED in izvajali TPO do prihoda reševalcev NMP Velenje, katerim smo nato nudili pomoč. Žal je bilo oživljanje kljub hitremu prihodu in trudu vseh neuspešno.
Na poziv so se odzvali 3 PPO iz našega društva ter 4 PPO PGD Bevče.
Intervencijo smo zaključili ob 8.00.

INTERVENCIJA 12.1.2019

Ob 14.23 smo bili preko telefona obveščeni za poplavljene prostore v hiši v Vinski Gori.
Izvozili smo z GVC-24/50 in dvema gasilcema in na lokaciji s tehničnim posegom preprečili nadaljnje iztekanje, ter iz prostorov odstranili vodo.
Intervencijo smo zaključili ob 15.15.

INTERVENCIJA 6.1.2019

Ob 10.16 smo bili preko telefona aktivirani zaradi zamašenih sanitarnih cevi v gostinskem objektu, zaradi česar bi lahko prišlo do poplavljanja prostorov.
Izvozili smo z GVC-24/50 in dvema gasilcema in na lokaciji s tehničnim posegom odmašili cev in sprostili pretok.
Intervencijo smo zaključili ob 11.35.

Požar kurilnice

Požar gnojišča

Močan veter – 9 objektov

AED ekipa na terenu ponoči

Požar v naravi Janškovo selo

Požar vozila Črnova

Prvi posredovalci Bevče

Tehnična pomoč Vinska Gora