TEČAJI IN USPOSABLJANJA

Izobraževanja in usposabljanja gasilcev potekajo v skladu s sprejetimi učnimi programi in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. Poznamo naslednje oblike usposabljanja: temeljno usposabljanje, dopolnilno usposabljanje, permanentno in obnovitveno.

S temeljnim izobraževanjem si gasilci pridobijo temelja znanja, ki so potrebna za opravljanje gasilske dejavnosti. Temeljno izobraževanje je opredeljeno po nivojih, kar omogoča pridobitev gasilske kvalifikacije glede na nivo opravljanja gasilske dejavnosti. Po vsakem končanem temeljnem usposabljanju si gasilec pridobi diplomo in z njo ustrezni gasilski čin. Večina teh usposabljanj poteka na nivoju naše GZ ter gasilske regije.

Z dopolnilnim izobraževanjem si gasilci pridobijo dodatna – specialistična znanja, ki so potrebna za opravljanje posebej zahtevnih nalog. Za pridobitev specialnosti je potrebno izpolnjevati zraven posebnih strokovnih znanj tudi zdravstvene in psihofizične sposobnosti. Dopolnilno strokovno izobraževanje in usposabljanje zajema izobraževanje in usposabljanje za pridobivanje specialnosti. Trenutno je na voljo 23 različnih oblik teh tečajev ter praktične vaje. Že to kaže na to, kakšen obseg znanja naj bi imel operativni gasilec. Pogled na spodnjo tabelo to dokazuje. Dodatna znanja so se pridobivala na raznih tečajih v izobraževalnih centrih po državi, kjer potekajo večdnevni tečaji za pridobivanje specialističnih znanj. Trenutno so v državi trije centri in sicer na Igu pri Ljubljani, v Sežani in v Pekrah pri Mariboru.

V PGD se operativci redno in tedensko srečujejo, prav tako se vsako soboto preverjajo radijske zveze in vsako prvo soboto v mesecu delovanje siren javnega sistema alarmiranja.

Tudi v letu 2020 smo klub epidemiji veliko uredili na področju pridobivanja novega znanja.

 Taktične vaje ali usposabljanja:
– 23.1.2020 – nenapovedana vaja »Kovač 2020« – 17 gasilcev in 2 vozili + PGD Bevče
Interna usposabljanja:
– 27.2.2020 – pregled in imobilizacija – 7 gasilcev + PGD Bevče
– 23.3.2020 – interna delavnica/test (GVC-24/50)
– 26.3.2020 – interna delavnica/test (GVM-1)
– 30.3.2020 – interna delavnica/test (PP)
– 3.4.2020 – interna delavnica/test (taktika)
– 11.4.2020 – interna delavnica/test (taktika II)
– 30.6.2020 – predstavitev in preizkus protipoplavnega sistema – 4 gasilci in 1 vozilo + PGD Šalek
– 4.9.2020 – obnovitev TPO – 4 gasilci + 1 gasilec PGD Bevče
– 24.9.2020 – nov komplet za prekrivanje streh – 3 gasilci + PGD Bevče
– 15.10.2020 – delo z MB 8/8 – 4 gasilci
– 21.12.2020 – interna delavnica/test (orodje in oprema, taktika in PP)
Izvedba predavanj:
– 29.9.2020 – TPO in AED za krajane Prelske – 4 gasilci
Udeležba na seminarjih, predavanjih, delavnicah:
– 11.-12.1.2020 – dan predsednikov in poveljnikov GZ – 2 gasilca
– 18.-19.1.2020 – posvet Mentorjev mladine – 1 gasilec
– 19.1.2020 – simulator Rosenbauer – 2 gasilca
– 15.2.2020 – izlet operative v Rosenbauer – 7 gasilcev
– 19.-20.2.2020 – gašenje zračnih plovil Fraport – 1 gasilec
– 4.-6.3.2020 – prečrpavanje vode – 1 gasilec
– 6.5.2020 – dezinfekcija prostorov – 1 gasilec
– 5.9.2020 – srečanje in tekmovanje PPO – 2 gasilca
Tečaji GZŠD, GZS, SŠR ali drugo:
– 11.1.2020 – PPO obnovitveni – 3 gasilci
– 12.1.2020 – PPO obnovitveni – 2 gasilca
– 17.1.2020 – bolničar – 2 gasilca
– 7.2.2020 – pripravnik – 5 gasilcev
– 20.2.2020 – TRE obn – 1 gasilec
– 11.7.2020 – HEL obnovitveni

– 10.8.2020 – GNO – 2 gasilca

 

Naziv tečaja / specialnosti 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SKUPAJ 10 LET SKUPAJ VSA LETA
REŠEVALEC OB NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI 1 1 1 1 4 7
NOSILEC IZOLIRNEGA DIHALNEGA APARATA 2 2 2 4 3 4 17 34
OBNOVITVENI TEČAJ NOSILEC IZOLIRNEGA DIHALNEGA APARATA 3 1 5 2 4 4 1 20 19
UPORABNIK RADIJSKE POSTAJE 8 1 10 2 9 30 47
INŠTRUKTOR RADIJSKE POSTAJE 2
TEHNIČNI REŠEVALEC 4 2 2 1 9 15
OBNOVITVENO TEHNIČNI REŠEVALEC 1 1 1 3 6 6
USPOSABLJANJE ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV MODUL A 2 2 4 2 1 1 4 16 22
USPOSABLJANJE ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV MODUL B 2 1 1 2 2 8 11
USPOSABLJANJE ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV MODUL C 1 1 11
USPOSABLJANJE ZA DELO Z motornO žagO 2 3 3 2 6 2 2 2 22 24
USPOSABLJANJE ZA INFORMATIKA 2 1 3 3
USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM 2 3 2 2 2 1 1 13 13
OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM 1 2 2 2 7 7
DELO Z VELIKIMI ČRPALKAMI HCP 1 1 1
USPOSABLJANJE ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI 1 2 5 8 8
STROJNIK 6 2 4 12 18
PRAKTIČNE VAJE IG 4 6 6 16 40
PRVI POSREDOVALCI 14 14 18
VODJA ČOLNA 5 5 5
BOLNIČAR 1 2 5 3 11 12
INŠTRUKTOR 2 2 2
PREDAVATELJ 1
SODNIK GASILSKO ŠPORTNIH DISCIPLIN 3
VODENJE INTERVENCIJ 2 2 2
TEČAJ ZA MENTORJA MLADINE 1 1 2 5
GASILEC PRIPRAVNIK 2 2 2
NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA 3 3 5 5 3 19 60
VODJA SKUPINE 6 5 1 2 14 16
TEČAJ ZA VODJO ENOTE 3 1 3 7 18
TEČAJ ZA VODJO ENOT 1 4 2 7 11
TEČAJ Z ČLANA VIŠJIH POVELJSTEV 1 1 3
TESTIRANJE SODNIKOV 2 2 2 2 8 8
VARNA VOŽNJA AMZS C KATEGORIJA 5 3 8 8
SKUPAJ: 7 40 21 33 25 21 30 34 36 50 295 462

V zadnjih desetih letih smo na različna osnovna in specialistična usposabljanja in tečaje poslali kar 295 naših članov, kar je v povprečju skoraj 30 na leto (nekateri gredo na več tečajev letno). V vseh letih smo se udeležili neverjetnih 462 tečajev, usposabljanje in praktičnih vaj. Res izredno visoko številka, ki priča o tem, koliko prostega časa, denarja in volje je bilo vloženih v pridobivanje nujno potrebnega gasilskega znanja.