OPREMA IN ZNANJE

Znak gasilski izrek govori: “Taktika brez tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je brez smisla.”

Ko se operativni gasilec enkrat vključi v delo operativne enote, znanje ki ga je prejel na osnovnih usposabljanjih in tečajih ni dovolj, da bi lahko uspešno in predvsem varno posredoval. Da bi njegovo znanje lahko kar najbolje izkoristili, mu moramo v roke dati primerno  opremo in ga seveda ustrezno zaščititi.

Gasilci pri svojem delu uporabljamo poleg gasilskih vozil, tudi ostalo specialno opremo, predvsem za gašenje, izvajanje prve pomoči, tehnično reševanje in ostalo. Sem sodijo črpalke, motorne žage, vrvna tehnika, ventilatorji, reševalne žage, nosila in številne vodne armature.

Za osebno zaščito uporabljano osebno zaščitno opremo, sestavljeno iz zaščitne jakne, zaščitnih hlač, zaščitne čelade, zaščitnih škornjev, rokavic in podkape. Pri delu na višini se uporablja tudi varovalna oprema.