operativnoslika

NAŠE OPERATIVNO DELO

Naše društvo operativno pokriva območje celotne naše krajevne skupnosti, v skladu z dogovorom o skupnem alarmiranju s PGD Bevče iz leta 2011 pa naše društvo posreduje tudi na območju KS Bevče. V skladu s tem dogovorom obe enoti skupaj izvažata na vse klice na pomoč na njunih operativnih območjih. Število intervencij je v zadnjih letih nenehno nihalo, v povprečju pa gasilci naše občine opravimo okoli 350 intervencij letno. Spodaj so podani statistični podatki za zadnjih sedem let za celotno občino.

2012

INTERVENCIJ: 404
VOZIL: 567
GASILCEV: 2946

2013

INTERVENCIJ: 362
VOZIL: 576
GASILCEV: 2946

2014

INTERVENCIJ: 406
VOZIL: 651
GASILCEV: 3196

2015

INTERVENCIJ: 274
VOZIL: 336
GASILCEV: 1660

2016

INTERVENCIJ: 342
VOZIL: 373
GASILCEV: 2732

2017

INTERVENCIJ: 400
VOZIL: 532
GASILCEV: 2993

Posebej pomembno je, da se spreminja struktura in zahtevnost intervencij, kar je povezano predvsem z ekstremnimi vremenskimi pojavi. Gasilci smo lani opravili kar 113 tehnični intervencij (prometne nesreče, nevarne snovi, poplave, ostale tehnične intervencije) in na drugi strani 62 požarnih intervencij. To pomeni, da moramo gasilci za takšno delovanje imeti posebno opremo in specialistično usposobljene operativce. Takšne intervencije so predvsem plazovi, žled, neurja – razkritja streh, podrta drevesa (delo na višini, delo z motorno žago) ter velike intervencije (več enot, veliko gasilcev in opreme). Prevzeli smo dodatne naloge sistema zaščite in reševanja, prav tako pa smo se vključili v sistem prvih posredovalcev.

Kot vidite, se danes manj odpravljamo na pomoč ob požarih, več pa ob naravnih nesrečah. Nesrečah, pri katerih sta potrebna posebno znanje in oprema. K sreči smo na tem področju v preteklih letih ogromno postorili, da lahko danes varno posredujemo ob takih posebnih primerih, kot so razkrita streha (nova oprema, usposabljanje s tega področja, vaje) ali zemeljski plaz. Znanje je temelj našega operativnega dela in na zagotavljanju tega smo predvsem po številu vsakoletnih udeležencev tečajev in vaj med prvimi v naši gasilski zvezi. Pri tem moramo omeniti, da so to predvsem večdnevni tečaji v izobraževalnem centru na Igu pri Ljubljani, za kar si morajo naši člani priskrbeti dopust ali proste dneve. Ti tečaji so ozko specializirani in so namenjeni pridobivanju znanja s posebnih področij, kot so npr. gašenje notranjih požarov, tehnično reševanje, gašenje s pomočjo helikopterjev, nevarne snovi, delo z motorno žago in podobno.

Vsi operativni gasilci morajo biti zdravniško pregledani, zavarovani, opremljeni in usposobljeni. Časi, ko je lahko vsak prihitel v gasilski dom in šel pomagat gasit, so minili. Za osebno opremo vsako leto namenimo veliko denarja, saj menimo, da je to osnovni pogoj našega varnega dela. Čeprav stane komplet takšne opreme za enega gasilca preko 1500 evrov, nam je uspelo zagotoviti že 40 takšnih kompletov. Ob tem imamo tudi 6 dihalnih aparatov, kar nam omogoča varno in uspešno delo. V zadnjem času pa dodatno opremljamo naše operativce s kompleti za gozdne požare (kombinezon, posebna čelada, pas) in dežnimi kompleti (za neurja in poplave). V bodoče bo vsak operativec imel tri komplete osebne opreme, kot se vidi na priloženi fotografiji.