DELO Z MLADINO

Eno pomembnejših nalog v gasilstvu predstavlja tudi delo z mladimi. Dobro znan rek pravi, da na mladih svet stoji. Tega se zavedamo tudi v PGD Vinska Gora, zato se aktivno posvečamo vzgoji gasilske mladine, saj bodo v prihodnosti prav oni nasledili trenutne operativne člane in članice ter varovali naša življenja in premoženja v prihodnjih desetletjih.

Gasilski mentorji skušamo skrbeti za bogat in pester program aktivnosti in z njimi vsako leto v našo organizacijo privabiti nekaj novih mladih obrazov. Že v pionirskih vrstah, v katere vstopijo že z rosnimi šestimi leti, jih učimo vrednot, ki odlikujejo dobrega gasilca, kot npr. prijateljstvo, medsebojna pomoč, taktično razmišljanje, učimo jih zdrave tekmovalnosti in pozitivnega odnosa do ljudi in še bi lahko naštevali. Nekaj časa posvečamo tudi spoznavanju gasilskega orodja in opreme, ki se nahaja v naših gasilskih vozilih in domu, spoznavamo osnove prve pomoči, orientacije in drugih veščin. Redne vaje imamo enkrat tedensko, pred tekmovanji pa se dobimo pogosteje. Redno se udeležujemo gasilskih tekmovanj, ki jih organizira Gasilska zveza Šaleške doline. Sodelujemo s starši, ki si želijo biti seznanjeni z vsemi dejavnostmi ter so nam pri marsičem pripravljeni tudi pomagati.

Otroci se vključujejo v gasilske vrste kot:

  • pionirji od 7. (pogojno 6.) do dopolnjenega 11. leta,
  • mladinci od 12. do dopolnjenega 16. leta,
  • pripravniki od 16. do 18. leta.

Delo z mladino je organizirano znotraj Gasilske zveze Šaleške doline in je osnova za razvoj gasilskih organizacij na splošno. Število aktivnosti na letni ravni je visoko, saj so v letnem poročilu zabeležili ogromno aktivnosti. Tudi gasilci naše občine se redno udeležujejo teh aktivnosti saj delajo z mladimi odlično.  Kratek pregled lanskih aktivnosti naše zveze:

– pokalno tekmovanje gasilske regije – 4 tekmovanja: (6 društev iz MOV s 53 ekipami)

– orientacija gasilske mladine (7 društev iz MOV s 31 ekipami),

– kviz gasilske mladine (6 društev iz MOV z 25 ekipami ),

– letovanje v Savudriji (1 društvo iz MOV s 21 mladimi),

– srebrna in bronasta preventivna značka za mlade (7 društev iz MOV z 48 mladimi),

– novoletna gledališka predstava (7 društev iz MOV s 75 mladimi),

 

V pomladanskem času so bili za sodnike in mentorje izvedeni strokovni posveti, potem pa so vsa društva sodelovala na gasilskih tekmovanjih, največ na tekmovanju zveze ter na pokalnem tekmovanju SŠ regije. Tekmovanje mladine GZ Šaleške doline je privabilo kar 19 ekip iz naše občine