ZGODOVINA INTERVENCIJ

 2018

26 intervencij skupaj v letu 2018, izvozilo 190 oz. 194 gasilcev in z 31 vozili:

  • 2x požari stanovanjskih objektov (19 + 3)
  • 1x požari gospodarskih poslopij (23 + 2)
  • 2x požari v naravnem okolju (21 + 2)
  • 1x požari prometnih sredstev (8 + 2)
  • 12x ostala tehnična pomoč (48 + 12) – sršeni, pomoč reševalcem, neurje
  • 8x ostale intervencije (71 + 9) – od tega 7 krat kot prvi posredovalci. Pri tem smo se srečali s 3 mrtvimi, 3 huje in 4 lažje poškodovanimi.
  • + nenapovedano alarmiranje (preverjanje izvoznih časov) – 30.5.2018 ob 9.32 – 10 gasilcev + 2 vozili (izvoz obeh v 5. minuti)

 

 

22.7.

Danes smo bili obveščeni o sršenih pri stanovanjski hiši v Prelski. Ob 20.09 smo izvozili z GVM-1 in šestimi gasilci in na lokaciji locirali sršenje gnezdo v ptičji hišici na drevesu. Gnezdo smo odstranili iz ptičje hišice, ki bo sedaj ponovno lahko služila svojemu namenu. Intervencijo smo zaključili ob 20.55.


7.7.

Danes ob 20.05 smo bili preko telefona aktivirani zaradi puščanje vode iz hidranta v Lipju. Glede na lokacijo in ker smo v tem času z GVC-24/50 ravno opravljali prevoze vode, smo za pomoč poklicali kolege iz PGD Bevče. Na lokaciji smo zaprli ventil in pregledali okolico. Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 20.40, smo sodelovali z enim gasilcem, pomagala pa sta še dva gasilca iz Bevč z GVV-1.


1.7.

Danes ob 19.10 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi požara v Bevčah. Ob izvozu smo bili obveščeni, da gorita gnoj in trava na gnojišču ob hiši, tako da smo izvozili samo z GVC-24/50. Na lokaciji smo skupaj s prijatelji iz PGD Bevče požar pogasili, travo in gnoj premetali in požarišče skupaj z okolico pregledali s termokamero. Na poziv se je odzvalo 18 naših operativcev in 9 operativcev PGD Bevče. Intervencijo smo zaključili ob 20.00.


10.6.

Včeraj okoli 17. ure smo bili strani poveljnika GZŠD obveščeni glede nudenja pomoči GZ Črnomelj zaradi posledic hudega neurja s točo, ki je prizadelo Belo krajino. Na pot smo se gasilci iz devetih društev GZŠD odpravili ob 5.30, skupaj 18 gasilcev s tremi vozili in prikolico za neurja. Po prihodu v Črnomelj smo na večih lokacijah pomagali pri prekrivanju streh stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov. Iz našega društva je sodeloval en član, zraven pa je poleg motorne žage in ročnega orodja vzel še našo opremo za delo na višini. Fantje so se vrnili nazaj ob 22.00.


2.6.

Včeraj ob 18.36 smo bili preko sirene in pozivnikov aktivirani zaradi požara hleva kot posledica udara strele v Prelski. Na lokaciji smo pogasili požar, pregledali okolico s termokamero in prekrili poškodovani del strehe. Ob vračanju nazaj v dom smo bili preko telefona obveščeni še o večjem kosu pločevine na cesti proti Velenju, ki je predstavljal nevarnost za voznike. Pločevino smo odstranili.

Na poziv se je odzvalo 23 operativcev iz PGD Vinska Gora, ki so izvozili z GVC-24/50 in GVM-1 in 12 operativcev Pgd Bevče, ki so izvozili z GVV-1. Intervencijo smo zaključili ob 20.45.

Pohvale gredo domačinom, ki so še pred našim prihodom s pomočjo gasilnega aparata omejili požar in preprečili večjo škodo.


30.5. (Nenapovedano alarmiranje – preverjanje odziva in izvoznih časov)

Danes ob 9.32 smo bili aktivirani preko sirene in pozivnikov. Ob izvozu smo dobili navodila, da izvozimo proti Obircu, po dveh minutah pa je bil naš izvoz preklican, saj je šlo za nenapovedano vajo preverjanja odzivnih časov PGD-jev v Mestna občina Velenje.

Na poziv se je odzvalo 10 operativcev (od tega je bilo 7 nosilcev IDA), ki so z GVC-24/50 in GVM-1 izvozili v peti minuti od poziva.


21.5.

Danes ob 17.49 smo bili kot Prvi posredovalci preko pozivnikov aktivirani za pomoč reševalcem pri oživljanju obolele osebe v Bevčah. Kljub hitremu prihodu Prvih posredovalcev PGD Bevče, ki so na lokaciji že pred prihodom NMP Velenje in nas pričeli z oživljanjem, le-to žal ni bilo uspešno.

Na poziv se je odzvalo 8 članov, ki so izvozili z GVM-1. Intervencija je bila končana ob 18.30.


10.4.

Danes ob 18.03 nas je krajan prosil za pomoč pri odstranitvi drevesa, ki je predstavljalo nevarnost za bližnji nadstrešek in kozolec, pa tudi za mimoidoče. Na lokaciji smo s pomočjo lestve dostopili na drevo in najprej odstranili veje, nato pa smo podrli še samo deblo. Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 19.20, je sodelovalo sedem gasilcev z GVC 24/50. V času intervencije je bila zaprta lokalna cesta.


9.4.

Danes ob 6.09 smo bili preko telefona s strani dežurnega PGD Velenje aktivirani za požar elektro omarice v Črnovi. Na lokaciji smo požar, ki so ga z gasilnikom omejili domači, dokončno pogasili in s termokamero pregledali omarico in okolico, prav tako pa smo aktivirali tudi dežurnega Elektro Celje.

Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 6.57, sta sodelovala dva gasilca z GVC-24/50.


30.3.

Danes ob 20.27 smo bili kot Prvi posredovalci preko pozivnikov aktivirani za pomoč pri prenosu poškodovane osebe na Gonžarjevi peči. Po prihodu na lokacijo, kamor smo prispeli hkrati z ekipo NMP Velenje in PGD Bevče, smo reševalcem pomagali pri prenosu opreme do poškodovanke, nudili zasilno razsvetljavo in pomoč pri imobilizaciji, nato pa smo s koritastimi nosili pomagali pri prenosu poškodovanke do reševalnega vozila.

Na odziv se je odzvalo 10 operativcev PGD Vinska Gora z GVM-1 in GVC-24/50 in 10 operativcev PGD Bevče z GVM-1. Intervencijo smo zaključili ob 21.50.


23.3.

Danes ob 14.19 smo bili kot Prvi posredovalci preko pozivnikov aktivirani za pomoč v Lipju. Ob našem prihodu na lokacijo so tam že bili prisotni Prvi posredovalci PGD Bevče, ki so nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda NMP Velenje. Pri nas so se na poziv odzvali štirje Prvi posredovalci, ki so izvozili z GVM-1, prav tako štirje so se odzvali pri kolegih iz Bevč.

Intervencijo smo zaključili ob 14.45.


2017

 V letu 2017 smo se odzvali na pomoč kar 30-krat, in sicer na:

–              4 požare stanovanjskih objektov,

–              5 požarov nestanovanjskih objektov,

–              5 požarov v naravnem okolju,

–              3 požare na prometnih sredstvih,

–              5 posredovanj ob poplavah,

–              8 ostalih tehničnih intervencij, kot so podrta drevesa, razkrite strehe, izvleka vozil …

V teh intervencijah je sodelovalo 296 naših operativk in operativcev, ki so izvozili s 30 vozili. Vse intervencije smo uspešno zaključili, večino ob pomoči prijateljev iz Bevč. Tako se nadaljuje naše zelo dobro sodelovanje. Naj ob tem omenim, da smo trenutno verjetno edino društvo v občini, v katerem na intervencije hodijo tudi operativke. Lani so se 3 udeležile naših intervencij, tudi najbolj zahtevne v Hrastovcu. Kljub izredno zahtevnem terenu, pogojem gašenja, težki dostavi vode smo tudi to intervencijo izvedli brez napak in kvalitetno. V dveh dneh nas je bilo na terenu 33, pri čemer smo opravili 282 delovnih ur.

12.12.

Danes okoli 10.ure so bila vsa društva v naši gasilski zvezi s strani občinskih poveljnikov naprošena za pomoč gasilcem iz Zgornjesavinjske doline pri pokrivanju streh objektov, ki jih je poškodoval oz. odkril močan veter v pretekli noči.

Po dobri uri je na pomoč iz naše GZ z 9 vozili odhitelo 52 gasilcev, od tega en naš član, ki so, razdeljeni v skupine, na različnih lokacijah pomagali pri prekrivanju objektov.

Nazaj so se vrnili ob 18.30.

10.12.

Danes ob 15.52 nas je krajan prosil za pomoč pri odstranitvi večje veje, ki se je pod težo snega odlomila z drevesa in padla na nadstrešek hiše (garažo). Na lokaciji smo s pomočjo lestve dostopili do veje na drevesu, jo odžagali in odstranili iz nadstreška. Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 16.30, je sodelovalo pet gasilcev z GVC-24/50.

9.12.

Danes ob 6.35 smo bili telefonsko s strani ReCO Celje aktivirani za podrto drevo čez cesto v Prelski. Med odstranjevanjem drevesa smo bili aktivirani še za podrta drevesa na glavni cesti Arja vas – Velenje v bližini odcepa za Dobrno, naknadno pa še za vozilo, ki je obtičalo na cesti Vinska Gora – Prelska.

Drevesa smo razžagali in odstranili s cestišča, vozilo pa s pomočjo vitle spravili nazaj na cestišče.

Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 8.45, je sodelovalo deset gasilcev z GVGP-2 in GVM1, v pripravljenosti pa so bili tudi gasilci PGD Bevče.

2.12.

Danes ob 12.25 smo bili preko dežurnega PGD Velenje aktivirani za dobavo požarne vode pri požaru vikenda v Paki pri Velenju.

Na lokaciji smo do prihoda NMP Velenje oskrbeli poškodovanega občana in dobavljali požarno vodo. Skupaj s PGD Velenje, PGD Škale in PGD Šalek smo požar, ki je objekt v celoti uničil, zaradi vročine pa je bilo poškodovano tudi v bližini parkirano osebno vozilo, pogasili.

Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 17.00, smo sodelovali s štirimi gasilci in GVC-24/50.

22.11.

Danes ob 7.55 smo bili preko sirene in pozivnikov aktivirani za požar avtomobila v Bevčah.

Na lokaciji smo skupaj s PGD Bevče požar na vozilu, ki so ga domačini z uporabo gasilnih aparatov zadržali v motornem delu, pogasili in vozilo pregledali s termo kamero.

Na intervenciji je sodelovalo 8 operativcev PGD Vinska Gora z enim vozilom in 6 operativcev PGD Bevče z enim vozilom, na lokaciji pa je bila prisotna tudi Policija.

Intervencijo smo zaključili ob 9.00.

24.9.

Danes smo bili ob 11.53 preko telefona s strani dežurnega PGD Velenje aktivirani za pomoč pri čiščenju cestišča na relaciji Arnače – Ložnica. Izvozili smo z GVC-24/50 in dvema gasilcema, ki sta pomagala kolegom iz PGD Velenje pri čiščenju nanešenega blata v dolžini enega kilometra. Tekom intervencije smo opravili sedem prevozov vode in za čiščenje porabili 35 m3 vode. Na kraju so bili tudi delavci VOC-a, ki so zaprli cesto in uredili obvoz. Intervencijo smo zaključili ob 18.00.

16.9.

Zaradi možnih poplav, ki bi lahko bile posledica obilnih padavin, sva dva gasilca z vozilom GVGP-2 odšla na ogled rajona. V Spodnji Črnovi je blizu Črnove 9 voda zaradi zamašene cevi poplavljala del cestišča na glavni cesti Arja vas – Velenje. Z ročnim orodjem sva cev odmašila in sprostila pretok, poleg tega pa sva v potok preusmerila vodo, ki se je s hriba stekala na cestišče. Ob odhodu z lokacije sva bila s strani mimoidočih voznikov obveščena, da voda poplavlja cestišče med Cizejem in kamnolomom. Po prihodu in ogledu druge lokacije sva preko dežurnega v PGD Velenje aktivirala VOC in Policijo, ter preko telefona poveljnika PGD Ponikva pri Žalcu, saj je bila lokacija na njihovem rajonu. Do prihoda delavca VOC-a, ki je zaprl cesto, sva zavarovala cestišče in usmerjala promet, kasneje pa sva na križišču za Dobrno v Črnovi po navodilih VOC-a pomagala pri preusmerjanju prometa na obvozne ceste.

14.8.

Ob 19:02 smo bili s strani krajana obveščeni o sršenih v Pirešici. Po prihodu na lokacijo smo pri ogledu na podstrešju locirali dve sršenji gnezdi (eno večje in eno manjše), ki smo ju najprej z uporabo dveh gasilnikov na ogljikov dioksid ohladili, nato pa napršili z insekticidom. Obe gnezdi smo nato odstranili in okolico še dodatno napršili z insekticidom. Dodatno nevarnost pri odstranjevanju je predstavljala lokacija večjega gnezda, ki je bilo pozicionirano v kotu podstrešja med steno, lego in špirovcem. Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 22.00, je sodelovalo 5 operativcev z vozilom GVGP-2.

3.8.

Včeraj ob 21.23 smo bili aktivirani za pomoč, saj je območje občine Velenje zajelo neurje z močnim vetrom. Posredovali so gasilci PGD Velenje, Bevče, Pesje in naša ekipa. Gasilci PGD Vinska Gora smo bili v pripravljenosti za pomoč kolegom iz Bevč, vmes pa smo zaradi neurja v gasilskem domu začasno namestili 102 tabornika

28.6.

20.6.

Ob 10.34 smo bili obveščeni o požaru kuhinje v Črnovi. Po prihodu na lokacijo smo skupaj s PGD Bevče z dvema napadalnima skupinama in hitrim napadom vstopili v objekt in ugotovili, da so zaposleni s priročnimi sredstvi že omejili požar, pri tem pa se je ena oseba lažje poškodovala (manjše opekline na prstih obeh rok). Dokončno smo pogasili požar in izvedli pregled celotnega objekta, pri čemer smo v zgornjih prostor našli spečo osebo, ki smo jo pospremili iz objekta. Poškodovanemu smo nudili prvo pomoč, izvedli nadtlačno prezračevanje objekta in prostore pregledali s termokamero. Na intervenciji je sodelovalo 12 operativcev z dvema voziloma iz PGD Vinska Gora in 12 operativcev z dvema voziloma iz PGD Bevče.

1.6.

Ob 9.11 smo bili preko telefonov aktivirani za nanos blata na bencinsko črpalko in bližnji servis. S pomočjo delovnega stroja in orodja (lopate, metle) smo s površin v grobem odstranili nanešen mulj, nato pa smo cestišče in parkirišče očistili in sprali, pri čemer smo porabili 10m3 vode. Odmašili in očistili smo tudi zamašene jaške za meteorno vodo in tako omogočili normalno odtekanje vode. Skupaj je na intervenciji sodelovalo 5 operativcev z vozilom GVC-24/50. Na kraju je bila prisotna tudi ekipa ECE.

27.5.

Ob 15.29 smo bili preko pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za požar vozila v Črnovi. Izvozilo je 10 gasilcev z GVC-24/50. Po prihodu na kraj smo zavarovali kraj dogodka, s pomočjo vode in penila smo pogasili goreče vozilo. Pomagali smo pri usmerjanju prometa in očistili vozišče. Zaradi razburjenja je sopotnica v vozilu začela hiperventilirati, zato smo ji nudili prvo pomoč, svojci pa so jo odpeljali v ZD Velenje. Z nami so posredovali kolegi iz PGD Bevče in Velenje.

28.4.

Ob 16.40 smo bili preko telefona aktivirani za nanos blata v Črnovi. Izvozili smo z GVC-24/50 in 4 gasilci. En član je prišel s traktorjem in plugom. Blato je ogrožalo bencinski servis. Blato smo odstranili iz voznih površin in le te oprali.

Ob 9.33 smo bili preko telefona aktivirani za podrto drevo čez cesto v Prelski. Izvozili smo z GVGP-2 in 7 gasilci. En član je prišel s traktorjem z dvigalom in prikolico. Drevo smo razžagali in odstranili s ceste. Vrnili smo se ob 10.30.

25.4.

Ob 19.48 smo bili preko telefona aktivirani za odstranjevanje sršenov v Pirešici. Izvozili smo z GVC-24/50 in GVGP-2 in 6 gasilci. Na lokaciji smo locirali sršenje gnezdo v prezračevalnem jašku, ga uničili in okolico napojil z insekticidom. Vrnili smo se ob 21.10.

23.4.

Ob 21.22 smo bili preko telefona aktivirani za dimniški požar v Lipju. Izvozili smo z GVC-24/50 in GVGP-2 in 5 gasilci. Na lokaciji smo preverili tuljavo in okolico pregledali s termokamero. Vrnili smo se ob 21.50.

2.4.

Ob 8:20 smo bili preko pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za požar vozila v Pirešici. Izvozili smo z GVC-24/50 ter 12 gasilci, tudi Bevče in Velenje. Zavarovali smo lokacijo, pogasili požar s CO2, odklopili akumulator in vozilo pregledali. Cestišče smo posuli z absorbentom in pomagali avtovleki pri nalaganju vozila. Vrnili smo se ob 9.05.

1.4.

Ob 17.00 smo bili preko telefona aktivirani za pomoč pri gašenju požara v gozdu nad Hrastovcem, drugi dan. Izvozilo je 8 gasilcev z GVGP-2. Z ekipami ostalih enot smo gasili žarišča in skrbeli da ne zagori ponovno. Vrnili smo se ob 22.00.

31.3.

Danes smo bili ob 12.52 preko sirene, pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za velik požar v gozdu v Hrastovcu. Izvozilo je 23 članov z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1. Z nami so bile aktivirane še enote PGD Škale, Šalek, Bevče, Velenje, Pesje, Premogovnik, Gaberke in Šoštanj mesto. Skupaj 130 gasilcev in 25 vozil. Na pomoč je prišla Slovenska vojska s helikopterji ter kmetje s traktorji. Požar se je zaradi strmega terena, nevarnega kamenja in vetra širil. Ob tem se je huje poškodoval en naš kolega. Po gasilski oskrbi so ga prevzeli reševalci in zdravnik PHE Velenje in ga pripravili za transport s helikopterjem Policije v UKC Maribor. Z njim so vse naše misli danes. Po desetih urah nam je po vseh naporih uspelo. Občina je poskrbela za vodo, hrano in gorivo. Požar smo pogasili, ostaja požarna straža. Naša enota se je vrnila ob 23.00.

26.3.

Ob 19.59 smo bili preko pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za požar v naravi v Bevčah. Izvozili smo z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1 ter 16 gasilci, Bevče pa s 15 gasilci in 2 vozili. Gorelo je v gozdu na površini približno 10 m2. Pogasili smo požar in zalili lokacijo. Vrnili smo se ob 21.00.

21.3.

Ob 20.24 smo bili preko telefona napoteni na domnevni požar smeti. Po prejetju novih informacij smo aktivirali preko pozivnikov in sistema intervencije.net celotno ekipo in PGD Bevče. Izvozili smo z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1 ter 16 gasilci, Bevče pa s 15 gasilci in 2 vozili. Gorel je travnik na površini približno 700 m2, ogrožena pa je bila tudi kapela. Pogasili smo požar in zalili lokacijo. Vrnili smo se ob 21.30.

15.3.

Ob 22.12 smo bili s sireno, pozivniki in sistemom intervencije.net aktivirani za požar stanovanjskega objekta. Odzvalo se je 21 članov, izvozili pa smo z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1. Poleg nas so posredovali še kolegi PGD Velenje (3, 1vozilo) in Bevče(15, 2vozili). Po ogledu lokacije smo pričeli z zunanjim ohlajanjem ostrešja in izvedbo notranjega napada na podstrešje. Z malimi količinami vode smo ogenj lokalizirali, potem pa smo s pomočjo motorne žage izvedli nekaj odprtin skozi sekundarno leseno streho, da smo pogasili vsa žarišča. Odkrili smo cca 10 m2 strehe. S termokamero smo pregledali celotno ostrešje hiše. Izvedli smo razsvetljavo lokacije in napajanje napadalnega vozila. Intervencijo smo zaključili ob 23.50.

12.3.

Ob 5.33 smo bili s sireno, pozivniki in sistemom intervencije.net aktivirani za požar v podjetju v Šaleku. Odzvalo se je 15 članov, izvozili pa smo z GVC-24/50 za potrebe dobave požarne vode. Poleg nas so posredovali še kolegi iz PGD Velenje, Šalek in Bevče.

8.3.

Danes smo bili ob 16:12 preko sirene, pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za požar objekta v Bevčah. Izvozilo je 21 gasilcev z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1. Z nami so izvozili člani PGD Bevče in Velenje. Na lokaciji smo ugotovili da gre za kontrolirano kurjenje v naravi brez prijave. Žal kurjač o tem ni obvestil nobenega, očividec pa je to ocenil za požar objekta. Vrnili smo se ob 16.45.

17.1.

Ob 23.18 smo bili s pomočjo sirene, pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za požar objekta v naselju Črnova. Izvozilo je 18 gasilcev z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1. Ob prihodu je gorel lesen nestanovanjski objekt blizu stanovanjske hiše. Z nami so posredovali še gasilci iz PGD Bevče in Velenje. Požar smo pogasili, iznesli predmete iz objekta na prosto ter prostore pregledali s termo kamero. Vrnili smo se ob 1.30.

13.1.

Ob 18.00 smo izvozili z GVGP-2 in sedmimi gasilci na pomoč avtovleki pri izvlačenju vozila iz jarka. Dostop do lokacije je bil zaradi zasneženega cestišča otežen. Na lokaciji smo zavarovali območje, usmerjali promet in pomagali vlečni službi postaviti avto nazaj na cestišče. Pred tem smo v bližini iz cestišča odstranili večjo vejo, ki se je odlomila zaradi teže snega. Vrnili smo se ob 19:00.

Ob 20.00 smo bili aktivirani za dimniški požar v Lipju. Izvozilo je 13 gasilcev z GVGP-2 ter prijatelji iz PGD Bevče z 9 gasilci in enim vozilom. Dostop do objekta je bil otežen zaradi zasneženega cestišča. Na lokaciji smo pregledali dimnik v vseh etažah. Ker gorenje ni ponehalo, smo požar skupaj s PGD Bevče z gasilniki na prah pogasili, nato pa spremljali ohlajanje dimnika v vseh etažah. S pomočjo lestve in ob uporabi kompleta za delo na višini smo se povzpeli na streho in dimnik na grobo očistili in tako pospešili ohlajanje. Prostore smo pregledali s termokamero in lastniku odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe. Vrnili smo se ob 22.20.

3.1.

Danes smo bili ob 15.32 aktivirani za požar barake v Črnovi. Izvozili smo z GVC-24/50, GVGP-2, GVM-1 ter 22 gasilci. Z nami so izvozili prijatelji PGD Bevče s 15 gasilci in 2 voziloma, ter PGD Velenje s 3 gasilci in GVC-24/50. Na lokaciji smo pogasili požar na objektu dimenzij 6*3 metre, pregledali vse s termokamero in zalili žarišča. Vrnili smo se ob 17.30.

2.1.

Danes smo bili ob 14.31 aktivirani za travniški požar v Prelski. Izvozili smo z GVC-24/50, GVGP-2, GVM-1 ter 18 gasilci. Po prihodu na kraj smo pričeli z gašenjem iz spodnje in leve strani s tremi VT napadi (dvema iz GVGP-2 in enim iz GVC-24/50), s čimer smo preprečili širjenje požara na vinograd in bližnjo klet. Za pomoč pri gašenju posameznih žarišč smo uporabili tudi požarne metle. S termokamero smo pregledali celotno požarišče in nato dodatno zalili celoten rob požarišča, pri čemer smo na intervenciji porabili cca 1000 L vode. Pri gašenju so pomagali prijatelji iz PGD Bevče (10 gasilcev in 2 vozili). Intervencijo smo zaključili ob 15.45.


2016

28.12.2017

Danes smo bili ob 15.26 preko pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za dimniški požar v Prelski. Izvozilo je 15 gasilcev z GVC-24/50 in GVGP-2. Z nami so izvozili prijatelji iz PGD Bevče, 9 gasilcev in dve vozili. Na lokaciji smo požar pogasili, goreče stvari odstranili, dimnik očistili in okolico pregledali s termokamero ter menjali del poškodovanega ostrešja. Vrnili smo se ob 17.00.

5.12.

Danes smo bili ob 7.43 preko telefona aktivirani za dimniški požar v Lipju: Izvozilo je 6 gasilci z GVGP-2. Pogasili smo kurišče in ga izpraznili, pregledali dimnik s termo kamero ter prepovedali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja. Vrnili smo se ob 8.24.

29.8.

Danes smo bili preko pozivnikov in sistema intervencije.net ob 17.30 aktivirani za požar stanovanjskega objekta v Bevčah. Izvozili smo z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1 ter 20 gasilci. Z nami so bili aktivirani kolegi PGD Bevče, ki so izvozili s tremi vozili in ekipo 21 gasilcev ter PGD Velenje s PV-1 z ekipo s termokamero. Ob prihodu smo ugotovili, da gori na podstrešju objekta in da je lastnik že sam začel gasiti. Opremljeni z dihalnimi aparati in cevmi smo vstopili v objekt, prav tako pa smo dostopili do strehe preko lestve. Požar smo pogasili in območje pregledali s termokamero. Zavarovali smo območje, zaprli cesto. Lokacijo si je ogledal tudi namestnik poveljnika CZ občine Velenje. Zavarovali smo območje, cesto na Gorico za nekaj časa zaprli. Vrnili smo se ob 19.00.

21.8.

Danes smo bili preko pozivnikov in sistema intervencije.net ob 15.32 aktivirani za podrt kozolec v naselju Vinska Gora. Izvozili smo z GVC-24/50 in GVGP-2 ter 14 gasilci. Z nami so bili aktivirani kolegi PGD Bevče, ki so izvozili z dvema voziloma in ekipo 7 gasilcev. Ob prihodu smo ugotovili, da se je na cesto podrl velik kozolec, v katerem je bila spravljena kmetijska mehanizacija, krma in pridelek. Zavarovali smo območje in zaprli cesto. Lokacijo si je ogledal tudi namestnik poveljnika CZ občine Velenje. Aktivirali smo gradbeno podjetje in nato s pomočjo kombinirke izpod kozolca rešili dve traktorski prikolici in brano, ter nekaj krme in pridelka. Odstranili smo del kozolca, ki je bil na cesti, s strehe odstranili vso kritino in nato s pomočjo dvigala rešili še nekaj kmetijske tehnike. Ob odhodu smo dodatno zavarovali območje, cesta pa smo odprli in je prevozna. Vrnili smo se ob 19.50.

11.8.

Danes smo bili ob 19.57 preko pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za domnevni požar objekta v Vinski Gori. Izvozili smo z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1 ter 22 gasilcev. Skupaj z nami so izvozili kolegi iz PGD Bevče z 11 gasilci in 2 voziloma. Po prihodu na domnevno lokacijo požara smo zadevo preverili z lastnikom in ker požara na tej lokaciji ni bilo, smo se odločili, da skupaj s PGD Bevče preverimo še sosednje objekte in nato tudi širši okoliš. Ob pregledu terena razen dima, ki se je iz večih stanovanjskih hiš vil iz dimnikov in je bil posledica kontroliranega kurjenja, drugih posebnosti ni bilo zaznati. Intervencijo smo zaključili ob 20.40.

6.8.

Danes smo bili s strani dežurnega PGD Velenje ob 13.51 obveščeni o razkriti strehi v Lipju 49.

Izvoz z GVC-24/50 in GVGP-2 in 7 gasilcev. Sočasno smo za pomoč aktivirali PGD Bevče, 5 gasilcev in 1 vozilo s prikolico za neurja.

Zavarovali smo kraj in po pogovoru z lastnico, da se bo gospodarski objekt kmalu rušil, smo se zaradi nevarnosti padajočih zidakov odločili odkriti celotno južno stran strehe in iz objekta odnesli okoli 100 kock sena, da se bodo kasneje prepeljale na drugo lokacijo. Območje smo zavarovali s trakom. Vrnili smo se ob 16.10.

5.8.

Danes smo bili ob 21.15 preko telefona aktivirani zaradi podrtega elektro droga. Izvozilo je 10 gasilcev z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1. Po prihodu na lokacijo in ogledu smo zavarovali območje in preko dežurnega v PGD Velenje aktivirali elektro podjetje, saj je šlo za nalomljen elektro drog. Zaradi nevarnosti popolnega zloma smo zaprli lokalno cesto. V nadaljevanju smo poskrbeli za razsvetljavo, pregledali sosednje droge in nudili pomoč in razsvetljavo elektro podjetju pri popravilu (fiksiranju) droga. V času popravila je bilo brez električne energije približno 450 gospodinjstev. Po ponovnem priklopu na omrežje smo se vrnili v dom in intervencijo zaključili ob 1.00.

1.8.

Danes so nas preko telefona ob 19.10 aktivirali za pomoč pri interventnem popravilu meteorne kanalizacije, ki je opoldne povzročala težave v kraju. Izvozilo je 8 gasilcev z GVC-24/50 ter na našo zahtevo še kolegi iz Bevč, 3 gasilci z enim vozilom. Obojni smo s potopnimi črpalkami črpali vodo iz gradbene jame, ki jo je podjetje odprlo, da je našlo večjo napako na podzemnih ceveh. Ob tem smo še razsvetlili lokacijo in po potrebi zapirali cesto ter usmerjali promet. Vrnili smo se ob 22.20.

1.8.

Danes smo bili ob 12.43 preko pozivnikov in sistema intervencije net aktivirani za poplavljen gostinski objekt. Izvozilo je 12 gasilcev z GVC-24/50 in GVM-1 ter prikolico z MB 8/8. Poleg nas so bili aktivirani kolegi iz Bevč (7), ki so kasneje prišli črpati vodo s svojo črpalko ter kolegi iz PGD Velenje (4), ki so pripeljali sesalec za sesanje vode.

Najprej smo zaustavili vdiranje vode v objekt, potem pa smo stoječo vodo z vozišča prečrpali na travnike. Aktivirali smo podjetje za čiščenje kanalov ter posesali notranje prostore gostinskega objekta. Potrebna bo strokovna sanacija kanalizacije meteornih vod s strani pristojnega podjetja, ker sistem trenutno ob večjih količinah dežja ne zmore odvajati vse vode. Med intervencijo je prišlo do okvare motorne črpalke Rosenbauer 8/8. Vrnili smo se ob 14.20.

13.7.

Danes ob 17.20 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi od toče poškodovane strehe v Pesju. Ob javljanju smo izvedeli, da PGD Pesje potrebuje folijo in drugo orodje in opremo za prekrivanje, ki jo imajo v PGD Bevče, zato smo ostali v domu v pripravljenosti do 18.20, ko je bilo sporočeno, da naša pomoč ne bo potrebna.

13.5.

Danes smo bili preko telefona aktivirani za težave s streho. Veter je odkril nekaj strešnikov. Vse smo lepo zložili nazaj. Izvozili trije gasilci z GVC-24/50.

27.4.

Danes ob 17.40 smo bili preko telefona obveščeni o razkritih strešnikih na strehi hiše v Lipju. Izvozili smo z GVC-24/50 in tremi gasilci. Ob prihodu smo izvedli pregled in nato naredili prometno zavarovanje. S pomočjo trodelne lestve smo dostopili do strehe, kjer smo nazaj na prvotno pozicijo namestili nekaj premaknjenih strešnikov. Intervencijo smo zaključili ob 18.20.

26.4.

Danes ob 5.15 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi požara stanovanja v bloku v Velenju. Ob javljanju nam je bilo s strani dežurnega PGD Velenje rečeno, da potrebujejo predvsem dihalne aparate. Izvozili smo z GVGP-2 in GVM-1 z 10 gasilci. Na lokaciji smo po navodilih vodje intervencije zamenjali ekipe, ki so že pred tem opravljale notranje napade. Pomagali smo pri dokončni pogasitvi požara, odpiranju strehe in gašenju posameznih žarišč.

Na intervenciji so poleg nas sodelovali še PGD Velenje, Škale, Šalek, Pesje in Bevče, skupaj 71 gasilcev. Intervencijo smo zaključili ob 8.00.

7.4.

Danes ob 9.02 smo bili s strani predstavnika CZ MOV obveščeni o podoru kamenja na relaciji iz Gorice v Bevče. Na kraju smo skupaj z gasilci iz PGD Bevče pregledali celotno poboje in odstranili nevarno kamenje, ki je predstavljalo nevarnost. Na intervenciji smo sodelovali s štirimi gasilci in GVM-1, zaključili pa smo jo ob 10.30.

19.3.

Danes smo bili ob 13.30 preko sirene, pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za travniški požar na Lopatniku pri Velenju. Izvozili smo z GVC-24/50, GVGP-2 in GVM-1 in 14 gasilci. Intervencijo so vodili kolegi iz PGD Šalek, sodelovali pa so še PGD Bevče in Velenje. Po prihodu smo pomagali pri gašenju, dostavili požarno vodo in skupaj s PGD Bevče oskrbeli občana, ki je pri gašenju utrpel opekline. Z nosili smo ga prenesli do ceste in predali v oskrbo reševalcem NMP Velenje. Intervencijo smo zaključili ob 16.45.

14.3.

Ob 17.17 smo bili preko sirene, pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za dimniški požar v Lipju. Izvozili smo z GVC-24/50 in GVGP-2 ter 12 gasilci. Na lokaciji smo požar pogasili, objekt prezračili in pregledali s termokamero. Pri vsem tem so sodelovali gasilci PGD Bevče s 17 gasilci in GVV-1, GV-1, GVM-1 in PGD Velenje s PV-1 in 4 gasilci s termokamero. Na lokacijo je prišel tudi dežurni dimnikar. Intervencijo smo zaključili ob 18.30.

3.2.

Danes ob 17.45 smo bili preko telefona obveščeni o dimniškem požaru v Vinski Gori. Po izvozu z voziloma GVC-24/50 in GVGP-2 in 7 gasilci smo ob prihodu na lokacijo najprej pregledali objekt, zaprli dovode zraka in kontrolirali dimnik v obeh etažah. Vršili smo požarno varovanje in počakali, da je gorenje prenehalo in da se je dimnik nekoliko ohladil, nakar smo ga z dimnikarskim omelom na grobo očistili in tako pospešili ohlajanje. Lastniku smo odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja. Ob 18:58, ko nevarnosti za požar ni bilo več, smo se vrnili v dom. Intervencijo smo zaključili ob 19.20. Ob izvozu smo o tem obvestili tudi PGD Bevče, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

30.1.

Ob 3.57 smo bili preko pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za požar elektro droga v bližini cerkve. Izvozilo je 12 gasilcev z GVC-24/50 in GVGP-2. Prav tako je izvozilo 8 gasilcev PGD Bevče z GVV-1. Na lokaciji smo s CO2 goreči drog pogasili in počakali dežurnega električarja. Intervencijo smo zaključili ob 5.00.

1.1.


2015

28.7.

Danes ob 8.11 smo bili preko telefona aktivirani za odstranitev sršenov v Pirešici, ki so ogrožali ljudi. Izvozilo smo s petimi gasilci z GVM-1 in GVC-24/50. Po prihodu smo locirali gnezdo in ga odstranili. Intervencijo smo zaključili ob 8.51.

17.6.

Ob 19.15 smo bili preko sirene, pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za požar elektro omarice v Vinski Gori. Izvozilo je 17 gasilcev z GVC-24/50 in GVM-1 iz našega društva in 16 članov PGD Bevče z GVV-1 in GV-1. Na lokaciji smo preverili objekte in elektro omarice ter počakali dežurnega elektro podjetja. Uničena je zunanja omarica ter poškodovana notranja, zaradi napake pa je več okoliških hiš ostalo brez elektrike. Ko nevarnosti ni bilo več, smo se vrnili v dom. Intervencijo smo zaključili ob 20.30.

22.3.

Ob 3.21 smo bili preko sirene, pozivnikov in sistema intervencije.net aktivirani za travniški požar v Lipju. Izvozili smo z GVC-24/50 in GVM-1 ter z 20 gasilci. Z nami so izvozili tudi gasilci PGD Bevče z GVV-1 in GV-1. Na lokaciji so bili tudi policisti PP Velenje ki so izvedli začetno gašenje z gasilniki. Požar na 100m2 smo pogasili in dodatno pregledali okolico. Intervencijo smo zaključili ob 4.00.


2014

29.12.

Danes ob 3.10 smo bili preko telefona obveščeni o podrtem drevesu, ki je zaprlo lokalno cesto v Pirešici. Izvozili smo z GVC-24/50 in tremi gasilci in na kraju razžagali in odstranili drevo iz ceste. Intervencijo smo zaključili ob 4.25.

Ob 8.15 smo bili aktivirani zaradi razkrite strehe na gospodarskem poslopju v Pirešici. Izvozili smo z GVC-24/50 in GVM-1. Na lokaciji smo skupaj s PGD Bevče zavarovali okolico, iz objekta odstranili poškodovano ostrešje in kritino, preložili seno pod pokriti del strehe in objekt začasno prekrili s folijo. Z intervencijo smo zaključili ob 9.35.

Ob 12.04 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi razkrite strehe na gospodarskem poslopju v Vinski Gori. Ob prihodu smo zavarovali kraj in poškodovani del strehe v izmeri približno 20m2 prekrili z rezervno kritino, ki jo je imel lastnik.

Med prekrivanjem smo bili preko telefona obveščeni še o razkriti strehi stanovanjskega objekta v Črnovi, tako da se je del ekipe preselil na novo lokacijo, kjer smo prav tako s pomočjo rezervnih strešnikov pokrili poškodovan del strehe v izmeri približno 15m2..

Na intervenciji smo sodelovali z 12 gasilci in GVC-24/50 in GVM-1, pomagali pa so nam kolegi iz PGD Bevče (12 gasilcev, 2 vozili). Zaključek ob 14.30.

25.10.

Danes ob 8.59 smo bili preko telefona obveščeni o razkriti strehi v Prelski. Izvozili smo s štirimi gasilci in GVC-24/50 in GVM-1 in na lokaciji prekrili poškodovani del strehe. Intervencijo smo zaključili ob 9.50.

22.10.

Danes ob 9.20 smo bili preko pozivnikov aktivirani zaradi večih razkritih objektov v našem kraju. Skupaj s kolegi iz PGD Bevče in PGD Velenje smo prekrili 5 streh na stanovanjskih objektih in 7 na gospodarskih. Hkrati smo opravili še dodatne oglede objektov, zavarovali okolico in odstranili nevarnosti.

Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 14.20, je sodelovalo 11 gasilcev z GVC-24/50 in GVM-1.

15.5.

Ob 19.00 smo bili preko telefona aktivirani za nagnjen mlaj, ki je ogrožal promet. Skupaj s PGD Velenje smo mlaj odstranili. Naknadno smo iz cest odstranili še štiri podrta drevesa. Na intervenciji, ki smo jo zaključili ob 20.20, smo sodelovali z 10 gasilci in GVC-24/50 in GVM-1.

29.3.

Danes ob 18.51 smo bili preko pozivnikov obveščeni o dimniškem požaru v stanovanjski hiši v Pirešici. Skupaj s PGD Bevče in Velenje smo požarno varovali objekt do izgoretja saj in preventivno s termokamero pregledali dimnika in okolico, ter prepovedali ponovno kurjenje do prihoda dimnikarja. Na poziv se je odzvalo 19 gasilcev, ki so izvozili z GVC-24/50 in GVM-1. Intervencijo smo zaključili ob 20.10.

15.3.

Danes ob 12.10 smo bili preko telefona obveščenih o sršenih na podstrešju hiše v Pirešici. Izvozili smo s 6 gasilci in GVC-24/50 ter GVM-1. Po ogledu lokacije smo ugotovili, da je dostop možen samo preko strehe, tako da smo z uporabo lestve dostopili do strehe, razkrili del strehe in odstranili sršenje gnezdo.

Intervencijo smo zaključili ob 13.00.

12.2.

Danes ob 7.31 smo bili preko telefona aktivirani za pomoč Elektro službi. Izvozili smo z GVM-1 in tremi gasilci in na lokaciji skupaj s PGD Velenje (1 gasilec) in PGD Šalek (2 gasilca) pomagali delavcem pri prenosu opreme po zelo zahtevnem terenu. Naredili smo vrvno ograjo za varovanje in pomagali pri podaljševanju kablov. Intervencijo smo zaključili ob 11.30.

9.2.

Danes ob 17.41 smo bili preko telefona obveščeni o nanosu vej in dreves pod mostom v bližini Vinske Gore 20, zaradi česar je grozilo, da bo potok poplavil. Izvozili smo z GVC-24/50 in s pomočjo orodja in opreme iz vozila ter vitle, odstranili nanešen les in tako sprostili pretok vode. Nato smo opravili še preventivni ogled nekaterih ostalih mostov v kraju, vendar naše posredovanje ni bilo potrebno. Intervencijo smo zaključili ob 19.00. Skupaj je sodelovalo 10 gasilcev z enim vozilom.

1.-6.2.

Zaradi slabih vremenskih razmer, je naše območje prizadel žled. Ob tem so se porušila številna drevesa, tako na cesto, objekte in vozila. Naša operativna enota je bila aktivirana v soboto ob 18.55, ko smo najprej izvozili na reševanje lokalnega daljnovoda. Od takrat dalje smo na terenu že preko 36 ur. Glavna skrb je pretočnost glavne ceste Velenje – Arja vas in Velenje – Dobrna. Do sedaj je sodelovalo že preko 40 naših članov. Tudi danes bomo večino dneva preživeli na terenu, saj nas čaka veliko dela na lokalnih cestah. Upamo na boljše vreme.

Delo po dnevih:

1.2. sobota ponoči:

14 gasilcev,

2 vozili, lastna vozila gasilcev

odstranjevanje dreves na glavnih cestah, reševanje vozil, objektov

glavne smeri: cesta Velenje – Celje in Velenje – Dobrna

2.2. nedelja:

25 gasilcev,

2 vozili, lastna vozila gasilcev

odstranjevanje dreves na glavnih cestah, reševanje vozil, objektov

glavne smeri: cesta Velenje – Celje, Velenje – Dobrna, lokalne ceste: proti Jovanu, na Tuševo, proti Žoharju, proti Lovski koči, prot Vrham, smer dobrnski klanec – Kroflič

3.2. ponedeljek – ponoči:

15 gasilcev,

2 vozili, lastna vozila gasilcev

odstranjevanje dreves na glavnih cestah, reševanje vozil, objektov

glavne smeri: ponovitev vseh že prej omenjenih smeri

3.2. ponedeljek – dnevna:

21 gasilcev,

2 vozili, lastna vozila gasilcev,

odstranjevanje dreves na glavnih cestah, reševanje vozil, objektov

Glavne smeri: ponovitev vseh že prej omenjenih smeri, Pevnik Lipje, ponovno Vrhe Prelska, Tuševo, Ravlan, …

4.2. torek-nočna:

8 gasilcev,

2 vozili, lastna vozila gasilcev,

odstranjevanje dreves na glavnih cestah, reševanje vozil, objektov

4.2. torek-dnevna:

9 gasilcev,

2 vozili, lastna vozila gasilcev,

odstranjevanje dreves na glavnih cestah, reševanje vozil, objektov

Skupno odstranjenih dreves: 500+

Skupno prevoženih kilometrov: GVC-24/50 101 kilometer, GVM-1 382 kilometrov, 300+km z osebnimi vozili naših članov.

Intervencija se nadaljuje še danes. K sreči smo vsi zdravi in celi, razen nekaj opreme: poškodovani stolp za razsvetljavo, bočne luči, rotacijska luč, motorna žaga, radijska postaja ročna, radijska postaja stabilna, verige za motorne žage, zaščitna oprema – obleke, škornji…

19.1.

Ob 13.38 smo bili s strani krajana obveščeni, da meteorna voda ogroža naš gasilski dom. Po prihodu v dom smo namestili protipoplavne vreče in skopali jarke in tako speljali vodo mimo doma. Na intervenciji so sodelovali trije gasilci, zaključili pa smo jo ob 16.00.