Matjaž in uspešno oživljanje

Matjaž Kroflič je že več kot 20 let naš član. V tem času je sodeloval v naših tekmovalnih ekipah, od leta 2008 pa je zelo aktiven operativec. Je eden od številnih mladih, ki počasi nase prevzemajo vse več odgovornosti v delovanju našega društva. Na raznih usposabljanjih je pridobil nova gasilska znanja, kot je IDA, TRE, gašenje notranjih požarov modul A, B in C, motorna žaga, gašenje požarov v naravi in še kaj. Je tudi voznik GVC 24/50 in se kot tak udeležuje vseh vaj in predvsem vseh intervencij. Je tudi pripadnik regijske enote CZ za delo s črpalkami, ter bolničar in prvi posredovalec v sistemu prvih posredovalcev Mestne občine Velenje. Seveda vedno poprime tudi za delo v domu ali v kraju, predvsem kot električar. Je zelo odgovorna oseba, predvsem pa resna in delovna.

V petek, 9.4.2021 je s prijateljem Jernejem delal v gozdu v sosednji vasi Lokovina, občina Dobrna. Kmalu sta ob hiši pod gozdom zaznala nenavadno dogajanje. Ženska je namreč prenehala dihati in je potrebovala takojšnjo pomoč. Njeni bližnji so po klicu na 112 pričeli s postopki, kot jim jih je narekovala dispečerka. Matjaž je s prijateljem takoj stekel do hiše in prevzel izvajanje temeljnih postopkov oživljanja osebe na veliko bolj strokoven način, saj ima za sabo precej usposabljanj ter tudi intervencij prvih posredovalcev ob srčnih zastojih. Med oživljanjem je prijatelja poslal po najbližji AED, ki je v zaselku Prelska, občina Velenje. Ker imajo v KS Vinska Gora kar 7 javno dostopnih AED in ker Matjaž pozna vse njihove lokacije, je bila odločitev odlična. Bližnji prav gotovo ne bi odšli po AED. Medtem je Matjaž pravilno izvajal postopke. Ko se je prijatelj vrnil, je prevzel izvajanje pritiskov, Matjaž pa je pripravil AED in ga namestil na osebo. Zaradi pravilnih postopkov in pravočasnega delovanja, predvsem Matjaža, je oseba zadihala še pred prihodom NMP. Ta jo je potem odpeljala v bolnico. Ker je Matjaž takoj odreagiral tudi ko ni bil vpoklican, tudi zunaj svoje občine, je bila intervencija uspešna. Kot tak, je odlično predstavljal gasilsko organizacijo (na splošno, ne samo društvo) in dokazal, da smo gasilci ljudje na mestu. Tokrat se je za pravilno izkazala ideja vzpostavitve prvih posredovalcev v občini ter ideja zgraditve mreže javno dostopnih AED, pa čeprav tokrat kot pomoč v sosednji občni. Dodatno je dokazal, da meje ali prosti čas niso ovira za kvalitetno gasilsko posredovanje.