Usposabljamo se kljub epidemiji

Kljub epidemiji, se v društvu izvajajo aktivnosti povezane z izobraževanji in usposabljanji. V zadnjem času smo izvedli več aktivnosti in sicer:

  • interno usposabljanje na temo dihalnih aparatov
  • 1 operativec se je udeležil supervizije za gasilske zaupnike
  • izvedli smo eno taktično vajo na temo požarov v stanovanjskih objektov
  • 2 naša člana sta opravila tečaj za nosilca dihalnih aparatov
  • udeležili smo se Rosenbauer Technical days preko spleta