10 let sodelovanja s PGD Bevče

Letos v februarju praznujemo prav poseben jubilej. Mineva 10 let od podpisa sporazuma o skupnem alarmiranju s Pgd Bevče.

Glavni cilj sporazuma je bil, da se v vsakem trenutku zagotoviti zadostno število operativnih gasilcev in dovolj tehnike za čim hitrejšo in čim učinkovitejšo pomoč krajanom. Menimo, da smo to dosegli, v bistvu kar presegli, saj se ne srečujemo samo na intervencijah, ampak tudi vajah, delavnicah in predavanjih, pa tudi na športnih in družabnih dogodkih in aktivnostih, ki jih organizira eno ali drugo društvo oziroma obe skupaj. Na ta način smo obe društvi dvignili na višji nivo, menimo pa tudi, da smo obojni dobro sprejeti in prepoznani pri vas – krajanih obeh krajevnih skupnosti.

Verjamemo, da bomo naše sodelovanje še naprej nadgrajevali in bogatili na vseh področjih