Nenapovedano alarmiranje 2019

11. 6. 2019 smo bili ob 17.30  aktivirani preko sirene in pozivnikov. Ob izvozu nam je bilo javljeno, da izvozimo v smeri proti Obircu.
K sreči je šlo le za nenapovedano preverjanje odzivnih časov po sklepu župana Mestna občina Velenje.
Na poziv se je odzvalo 19 operativcev, ki so izvozili z GVC-24/50 in GVM-1.
Hkrati z nami so bili aktivirani tudi prijatelji iz Pgd Bevče, in sicer se je pri njih na poziv odzvalo 17 operativcev, ki so prav tako izvozili z dvema voziloma.