Gašenje notranjih požarov

Urjenje za ofenzivno (notranje) gašenje požarov je sedaj morda pomembnejše kot kdaj koli prej. Gasilec v današnjih dneh potrebuje tako teoretično kot tudi praktično znanje o tem, kako se požari razvijajo in kako se bodo obnašali pod vplivom številnih vrst prezračevalnih parametrov v enopredelnih, večpredelnih okoljih in območjih struktur. Pri takšnem urjenju je velik poudarek na tem, kako se bodo vnetljivi plini, ki nastajajo pri gorenju, verjetno oblikovali in prenašali znotraj zgradbe.

Poleg tega je potrebno natančno definirati izraz ocena tveganja v skladu z nevarnostmi, povezanimi s pojavi požarnega preskoka (flashover) in povratnega ognja (backdraft) ter z drugimi vrstami hitrega napredovanja požara. V številnih različnih pogojih gašenja naj se jasno razloži in prakticira taktične nastope z menjavanjem vrste ofenzivnih gasilnih sredstev, vključujoč direktni napad (z uporabo vode in CAFS); indirektni napad in gašenje z vodno meglo. . V državah, kot so Švedska, Velika Britanija in Avstralija, so s kombiniranimi programi vročega treninga – urjenje gašenja notranjih požarov (Compartment Fire Behavior Training – CFBT) – učinkovito znižali število smrtnih žrtev in hudih opeklin, ki jih utrpijo gasilci zaradi različnih oblik hitrega napredovanja požara in posledične zrušitve strukture (zgradbe).

In te vrste trening so k nam prinesli tudi odgovorni gasilske šole na Igu in nas mnogo v preteklih letih tudi usposobili. Vseskozi so nadgrajevali programe, tako da se danes srečujemo s 3 moduli usposabljanja na podorčju gašenja notranjih požarov. Trenutno imamo v društvu 23 operativcev, usposobljenih v modulu A, 10 v modulu B in 2 v modulu C.