Poročilo o delu operative v 2018

POROČILO POVELJNIKA ZA LETO 2018
Spoštovane članice in člani, še posebej operativke in operativci, dragi gostje, tdi se mi kot bi minilo le nekaj dni odkar smo bili tukaj, pa je v resnici preteklo že celo leto. 91. leto delovanja našega društva. Kljub številnim aktivnostim in projektom, ki smo jih v lanskem letu izvedli v sklopu okrogle obletnice ustanovitve društva, ni bilo delo operative nič manj aktivno in obsežno kot v preteklih letih.

Če začnem z intervencijami, je razvidno, da je bilo lansko leto ponovno pestro, predvsem kot posledica vključitve v projekt Prvih posredovalcev v MOV. Pri tem projektu, katerega pobudnika sta prav dva naša člana, Matjaž in Andrej, smo z usposabljanji začeli že v letu 2017, sredi februarja lani pa je projekt zaživel tudi v praksi. Naključje ali pa tudi ne, vendar je bila naša prva intervencija v lanskem letu pomoč reševalcem zaradi poškodbe in krvavitve poškodovane osebe iz glave. Prvi posredovalci smo bili tako prvič aktivirani. Do konca leta smo bili nato Prvi posredovalci aktivirani še 6x in v vseh primerih smo bili, bodisi PPO Vinska Gora, bodisi PPO Bevče, kljub bližini ZD Velenje, na kraju dogodka pred reševalci. In prav to je namen tega projekta – čim hitrejša pomoč nenadno obolelim osebam. Poleg teh 7 posredovanj kot Prvi posredovalci, smo do konca leta posredovali še na:

– 3x požar na objektu,

– 2x požar v naravnem okolju,

– 1x požar prometnih sredstev,

– 12x tehnična pomoč (sršeni, pomoč reševalcem, neurje).

– 1x ostale intervencije, ko smo leto zaključili prav na silvestrovo, ko smo odhiteli na pomoč ob prijavi eksplozije plina in dveh poškodovanih oseb v Lopatniku.

Skupaj torej na 26 intervencij na katerih je sodelovalo 194 gasilcev z 31 vozili, pri čemer smo se srečali s 3 mrtvimi, 3 huje in 4 lažje poškodovanimi osebami. Da za nas resnično ni nobene meje, in da pomagamo kjer le lahko, smo ponovno dokazali tudi 10.6., ko smo pomagali pri odpravljanju posledic neurja, ki je prizadel občino Črnomelj in okolico. Poleg tega smo se na poziv odzvali tudi konec maja, ko smo ob izvozu prejeli informacijo, da gre za nenapovedano alarmiranje z namenom preverjanja izvoznih časov, in se je kljub temu, da je šlo za dopoldanski čas, na poziv odzvalo 10 gasilcev, ki so z obema voziloma izvozili v 5. minuti od poziva. Vse intervencije smo karseda hitro in uspešno zaključili, brez poškodb gasilcev in brez večjih poškodb na opremi in orodju. Kot že vrsto let sedaj, smo večino intervencij izpeljali skupaj s prijatelji iz Bevč, pri čemer vsaj po mojem mnenju resnično delujemo kot ena enota. Na intervencijah so tudi v lanskem letu aktivno sodelovale tudi 3 naše operativke, pri čemer je bila najbolj odzivna Tjaša , ki je zbrala 10 intervencij. Glede samih intervencij bi podal še te, meni zanimive statistične podatke:

– sodelovalo 38 različnih operativk in operativcev,

– povprečna starost 32,91 let

– opravljeno 241,6 delovnih ur

– skoraj 12 gasilcev v povprečju na poziv pri aktiviranju preko sirene oz. pozivnikov,

– 2min 45s – povprečen odzivni čas od poziva do izvoza (pri aktiviranjih preko sirene oz. pozivnikov),

– 7min 28s – povprečen čas do prihoda na lokacijo od poziva (pri aktiviranjih preko sirene oz. pozivnikov),

– največ intervencij avgusta – 8,

– največ intervencij ob ponedeljkih – 7,

– največ intervencij med 18 in 21h – 15.

Seveda smo se tudi izobraževali in tako smo tekom leta izvedli oz. sodelovali na 5 meddruštvenih vajah, na eni od teh po nekaj letih ponovno s sosedi iz Dobrne. Izvedli smo 4 interna usposabljanja, 9 predavanj našim krajanom in otrokom, 23 gasilcev se je udeležilo 14 različnih seminarjev in delavnic, 17 gasilcev pa se je udeležilo različnih tečajev in usposabljanj v okviru GZ, SŠR in GZS. Poleg tega se je 16 operativcev udeležilo osnovnega oz. obnovitvenega usposabljanja za Prve posredovalce, tako da imamo v naši enoti trenutno 20 Prvih posredovalcev. Bili smo še na drugih različnih usposabljanjih kot je Varna vožnja na Vranskem, Varno interventno delo na višini, Zaupnik ipd. Če povzamemo vse skupaj, je 144 operativcev in operativk sodelovali na 48 različnih aktivnostih, na katerih so obnavljali oz. pridobivali novo znanje.Ne smemo pozabiti niti na številna požarna varovanja prireditev v našem kraju in prevozov vode, ki smo jih v lanskem letu opravili okroglih 40. Poleg vsega naštetega smo sodelovali tudi na vseh proslavah, srečanjih in obletnicah, na katere smo bili povabljeni, na žalost pa tudi na pogrebih naših stanovskih tovarišev. Kar nekajkrat smo priskočili na pomoč našim krajanom in jim pomagali pri različnih opravilih (črpanje vode, čiščenje ceste itd.).

Dosti časa, energije in truda smo namenili tudi delu z našim podmladkom. Ekipa mladincev je pod mentorstvom Sandija osvojila skupno 4. mesto pokalnega tekmovanja SŠR, na tekmovanju GZŠD, kjer smo sodelovali v vseh štirih kategorijah, pa so osvojili 3. mesto. Prisotni smo bili tudi na drugih tekmovanjih in aktivnostih, več pa bodo o samem delu povedali kar sami. Čestitke in pohvale vsem, še posebej Renati, ki bdi nad našo mladino. Vesel sem, da imamo tako veliko nadobudnih mladih gasilcev, ki si želijo in so pripravljeni tekmovati in delovati v društvu, bi pa na tem mestu izpostavil pomanjkanje mentorjev. Upam, da se še kdo opogumi in odloči za mentorstvo ali pa vsaj za pomoč trenutnim mentorjem, kateri zaradi številnih drugih funkcij, delovnih in drugih obveznosti vsega ne zmorejo sami.

Rek pravi: »tehnika brez taktike je brez smisla, taktika brez tehnike je brez moči«, zato smo tudi v lanskem letu velik del sredstev ob izdatni pomoči MOV namenili dopolnitvi in posodobitvi opreme. Še posebej smo bili veseli novega kombija za prevoz moštva, ki je zamenjal 22 let starega. Prevozi so tako postali varnejši, odziv oziroma prihod na lokacijo v primeru intervencij pa tudi hitrejši. Ni bilo potrebno čakati dolgo od uradnega prevzema, ko smo z njim izvozili na prvo intervencijo – ponovno kot Prvi posredovalci. Tekom leta smo dopolnjevali in menjevali osebno opremo in orodje, ob koncu leta pa smo pridobili še prikolico z orodjem za potrese po standardu Insarag Light USAR team. Prav tako ob koncu leta smo nabavili novo, dodatno opremo za delo na višini, ki bo deloma dopolnila, deloma pa zamenjala obstoječo. Upam, da bomo letos ponovno imeli v (operativni) uporabi tudi tretje vozilo – GVGP-2. Sodba na okrožnem sodišču je bila za nas ugodna, a ker še ni pravnomočna, bo potrebno na razplet še počakati. Prav tako bo potrebno v letošnjem letu narediti nekaj posodobitev na naši cisterni, predvsem na samem rezervoarju za vodo, ki zaradi konstrukcijskih napak ob številnih prevozih in obremenitvah na terenu vse pogosteje poka in pušča na različnih mestih.

Za konec naj dodam, da naše delovanje tako v poveljstvu MOV kot tudi poveljstvu GZ po mojem mnenju poteka aktivno in konstruktivno. Še enkrat bi pohvalil in se zahvalil za odlično sodelovanje na praktično vseh področjih našim prijateljem iz Bevč, prav tako pa gre zahvala za dobro sodelovanje še prijateljem iz PGD Velenje, kot tudi ostalim društvom v občini in zvezi. Hvala operativke in operativci, vam vsem in vsakemu posebej, ki svoj čas namenjate delu v društvu. Hvala tudi vašim bližnjim za razumevanje in podporo, brez katerih bi bilo vse skupaj mnogo težje, če že ne nemogoče. Verjamem, da bo tako ostalo še naprej. Prosim, da mi ne zamerite oz. me popravite, če je kakšna številka napačna, kakšen podatek morda premalo ali preveč, vendar je to le posledica številnih opravljenih aktivnostih na operativnem področju v lanskem letu.

 

Na pomoč. Tudi v 92. letu našega delovanja.

Škoflek Dejan

poveljnik PGD Vinska Gora