Vaja Klemenov grunt 2019

21.3.2019 smo pripravili in nato skupaj s Pgd Bevče in Gasilci PGD Velenje izvedli vajo na temo eksplozije plina, ki je imela za posledico požar na več mestih in delno porušitev dveh objektov, pri čemer je eno osebo zasulo in je bilo potrebno tehnično reševanje z dvižnim programom, še štiri pa so bile pogrešane oz. poškodovane.
V slabi uri so bili vsi požari pogašeni, osebe najdene, rešene in oskrbljene, tako da je bila vaja s skupnimi močmi in dobrim sodelovanjem vseh gasilcev uspešno izpeljana.
Na vaji je skupaj sodelovalo 30 gasilcev s 6 vozili.