Podpis pogodb o javni gasilski službi

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je danes v mestni hiši skupaj s predsedniki gasilskih društev in predsednikom Gasilske zveze Šaleške doline podpisal anekse k pogodbam za redno delovanje sedmih prostovoljnih gasilskih društev v skupni višini 87.000 evrov za leto 2019. Sredstva, ki so bila razdeljena glede na kategorijo društva in rezultate ocenjevanja delovanja društev v preteklem letu, bodo prejeli PGD Velenje, PGD Vinska Gora, PGD Škale, PGD Pesje, PGD Šalek, PGD Bevče in PGD Šentilj.

 Mestna občina Velenje vsako leto za javno gasilsko službo zagotovi tudi sredstva za opravljanje naslednjih nalog: gašenje in reševanje v primeru požarov, reševanje v primeru naravnih in drugih nesreč ter ob drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja občine ter druge splošne reševalne naloge, izvajanje preventivnih nalog na nivoju teritorija delovanja gasilskega društva, načrtno izobraževanje in usposabljanje na nivoju društva, zagotavljanje izvajanja zdravstvenih pregledov, zavarovanje oseb in opreme, nabava in vzdrževanje gasilske zaščitne in reševalne opreme, usposabljanje gasilske mladine in druge naloge v zvezi z organizacijo in razvojem gasilstva. Letos so za te namene predvidena sredstva v višini 807.090 evrov. Sofinanciramo tudi menjavo gasilskih vozil za prevoz moštva. Lani se je takšno vozilo nabavilo za PGD Vinska Gora, letos pa se bo za PGD Šentilj.

 V prostovoljna gasilska društva v naši občini je trenutno vključenih 2.821 članic in članov, od tega je 749 mlajših od 16 let. V lanskem letu je 2.416 operativnih gasilk in gasilcev posredovalo v 385 intervencijah, 171 je bilo takšnih tehničnih intervencij (prometne nesreče, nevarne snovi, neurja …), za katere so zahtevana posebna znanja in oprema.

 Gasilci se morajo stalno usposabljati na različnih področjih. Lani se je izobraževalo in usposabljalo 349 gasilk in gasilcev. Gasilci so opravili tudi tečaj interventnega varnega dela na strehi. Izvajati smo začeli tudi projekt Prvi posredovalec, v okviru katerega so gasilci lani posredovali 14-krat in v dveh primerih rešili življenje. Maja lani smo s sklepom župana izvedli še nenapovedano alarmiranje, v katerem so se vsa društva odlično izkazala, izvozila so v šesti minuti ali celo prej. PGD Vinska Gora je lani praznovala 90-letnico delovanja, letos pa v Sloveniji obeležujemo 150 let gasilstva. V okviru delovanja v minulem letu so si za delo z mladimi naša društva prislužila še posebno zahvalo, saj so se udeležila kar 21 aktivnosti za mlade (tekmovanja, tečaji, srečanja), sodelovali pa smo tudi pri izvedbi največje regijske vaje Potres 2018, ki je potekala v štirih občinah. Glavni del je potekal prav v naši občini, na lokaciji stare elektrarne. Samo iz naših enot ter sil za zaščito in reševanje je sodelovalo 198 pripadnikov. Vaja je bila ocenjena kot uspešna, s posebno zahvalo naši občini kot gostiteljici glavnega dela vaje.

vir: Mestna občina Velenje