V letu 2021 smo si zadali obsežen delovni plan, ki pa smo ga v prvi polovici skoraj v celoti izpolnili. Naj naštejemo nekaj novosti:

– obnovljen poveljniški pult in omara s fascikli

– nove garderobne omarice – skupaj 38 novih omaric za res lep izgled garderobe

– nov drog za zastavo pred gasilskim domom

– varnostni trak na dovozni poti

– prenovljena šolska motorka

– elektronska ključavnica na osebnem prehodu

– 3 nova strešna okna na severni strani

Ker že eno leto uporabljamo aplikacijo Fireapp, imamo sedaj dve novi tablici, ki bosta nameščeni v vozilih in bosta v pomoč ob intervencijah.