Kratko poročilo o našem operativnem delu za leto 2022:
a) Intervencije:
42; sodelovalo 241 gasilcev s 53 vozili

b) Taktične vaje ali usposabljanja:
– 4.3. – nenapovedana meddruštvena nenapovedana vaja Lovska koča – 13 gasilcev in 3 vozila + PGD Bevče + PGD Šalek
– 7.3. – meddruštvena vaja Travniški požar – 8 gasilcev in 1 vozilo + PGD Bevče
– 19.5. – občinska vaja Vista 2022 – 10 gasilcev in 2 vozili
– 8.10. – regijska vaja članic – 2 gasilki in 1 vozilo
– 17.10. – meddruštvena vaja Vrtec 2022 – 10 gasilcev in 2 vozili + PGD Bevče in Velenje
– 27.10. – vaja GZŠD Lopatnik 2022 – 8 gasilcev in 2 vozili (+3 v štabu)
– 20.12. – nenapovedana meddruštvena vaja Črnova 2022 – 12 gasilcev in 3 vozila + PGD Bevče

c) Interna usposabljanja:
– 6.1. – tehnični dan – 8 gasilcev
– 6.1. – delo s črpalko na GVC-24/50 – 8 gasilcev
– 27.1. – trodelna lestev – 6 gasilcev
– 3.2. – tehnični dan – 7 gasilec
– 3.2. – delo z agregati – 7 gasilcev
– 10.2. – cifareli – 7gasilcev
– 24.2. – uporaba lestev – 8 gasilcev + PGD Bevče
– 3.3. – tehnični dan – 6 gasilcev
– 3.3. – delo s črpalko na GVGP-2 – 6 gasilcev
– 10.3. – delo z novo potopno črpalko – 7 gasilcev
– 31.3. – delo s črpalko Rosenbauer 8/8 – 5 gasilcev
– 4.4. – delo z GVC za nove šoferje – 2 gasilca
– 5.4. – priprave na izpit OG – 3 gasilci
– 7.4. – tehnični dan – 6 gasilcev
– 7.4. – delo z GVGP-2 – 6 gasilcev
– 7.4. – vaje članic I. del – 3 gasilci + PGD Bevče
– 14.4. – delo z agregati – 5 gasilcev
– 14.4. – vaje članic II. del – 3 gasilci + PGD Bevče
– 21.4. – priprava in polaganje vodov – 7 gasilcev
– 5.5. – tehnični dan – 5 gasilcev
– 24.5. – priprava na izpit OG – 3 gasilci
– 31.5. – delo z GVC za novega šoferja – 2 gasilca

– 30.6. – delo z GVGP za nove šoferje – 4 gasilci
– 7.7. – tehnični dan – 8 gasilcev
– 4.8. – tehnični dan 7 gasilcev
– 11.8. – TPO in AED – 8 gasilcev
– 24.8. – pristop in ITLS – 8 gasilcev
– 26.8. – poškodbe in imobilizacija – 8 gasilcev
– 1.9. – tehnični dan – 5 gasilcev
– 1.9. – TPO in AED otrok ter bolezenska stanja – 5 gasilcev
– 6.10. – tehnični dan – 5 gasilcev
– 10.10. – vaje članic III. del – 3 gasilci + PGD Bevče
– 3.11. – tehnični dan – 7 gasilcev
– 3.11. – delo s črpalko GVC-24/50 – 4 gasilci
– 1.12. – tehnični dan – 6 gasilcev

d) Izvedba predavanj
– 27.3. – TPO in uporaba AED za krajane (Lipje) – 2 gasilca
– 19.5. – TPO in uporaba AED za krajane (Črnova) – 1 gasilec
– 17.10. – predstavitev za vrtec in šolo – 5 gasilcev
– 20.10. – RGA in številka 112 za DU – 2 gasilca
– 27.10. – predstavitev za vrtec Gorica – 1 gasilec
e) Udeležba na seminarjih, predavanjih, delavnicah
– 8.2 – posvet predsednikov in poveljnikov – 2 gasilca
– 13.2. – posvet mentorjev mladine – 1 gasilka
– 15.2. – reševanje iz dvigal – 1 gasilec
– 7.3. – testiranje sodniki – 2 gasilca
– 9.4. – Stevčijevi dnevi – 2 gasilca
– 26.-27.5. – sejem Sobra – 2 gasilca
– 9.6. – usposabljanje za delo z avtodvigali – 1 gasilec
– 9.6. – predstavitev električnega orodja Milwakuee v GD Pesje – 1 gasilec
– 10.6. – usposabljanje za ukrepanje ob jedrskih in radioloških nesrečah – 1 gasilec
– 15.6. – usposabljanje za serviserja gasilnikov Total – 1 gasilec
– 10.7. – varna vožnja Vransko – 1 gasilec
– 3.9. – srečanje in tekmovanje PPo – 6 gasilcev
– 9.9. – Heavyrescue Slovenia – 1 gasilec
– 10.9. – Texport action days – 2 gasilca
– 11.9. – Heavyrescue Slovenia women – 2 gasilca
– 2.11. – varna vožnja Vransko – 1 gasilec
– 10.11. – predstavitev zaščitne opreme GOODPro (Medicum) – 4 gasilci
f) Tečaji GZŠD, GZS, SŠR ali drugo
– 10.4. – operativni gasilec – 3 pripravniki
– 13.2. – obnovitveni PPO – 7 gasilcev
– 20.2. – obnovitveni PPO – 3 gasilci
– 7.-8.3. – GNPA – 1 gasilec
– 26.3. – mentor – 1 gasilec
– 9.4. – GNPB – 2 gasilca
– 22.5. – obnovitveni PPO – 1 gasilec
– 11.6. – obnovitveno Heli – 1 gasilec
– 30.9. – pripravnik – 3 člani
– 15.10. – IDA OBN – 1 gasilec
– 10.11. – TRE – 1 gasilec

g) Požarno varovanje
– 28.5. – Rally Velenje – 2 gasilca
– 1.-5.7. – velika požarna ogroženost – 7 gasilcev
– 20.7 – 20.8 – velika požarna ogroženost – 1 gasilec vsak dan

h) Prevozi vode:
– 73x – 351 m3 vode – 103 gasilec

i) Ostalo:
– srečanja operative vsak četrtek
– 25.-26.1. – dezinfekcija GVC-24/50 – 2 gasilca
– 8.4. – dvig zastave gasilske olimpijade v Velenju – 3 gasilci
– 4.5. – Dan gasilca GZŠD – 5 gasilcev
– 17.5. – čiščenje igrišča Črnova – 2 gasilca
– 8.6. – čiščenje ceste Remše, Obirc – 1 gasilec
– 16.7. – špricanje poroke v Bevčah – 2 gasilca z GVC-2
– 17.7. – pomoč na olimpijadi v Celju – 4 gasilci
– 8.12. – zaključek operative – skupaj z operativo PGD Bevče