V lanskem letu smo posredovali 42 krat, od tega 6 krat kot prvi posredovalci.

 POŽARI STANOVANJSKIH OBJEKTOV: 5

POŽARI V NARAVNEM OKOLJU: 7

POŽARI PROMETNA SREDSTVA: 1

OSTALI POŽARI: 5

NEVARNE SNOVI: 1

OSTAL TEHNIČNA POMOČ: 5

OSTALO: 18

 

• 42 intervencij
• 241 operativcev (35 posameznikov)
• 53 vozil
• več kot 700 delovnih ur na intervencijah
• 19x intervenirali skupaj s PGD Bevče
• 10x so bile prisotna druge enote
• pomagali 6 obolelim/poškodovanim osebami.