Naša operativna enota je ena bolje opremljenih in usposobljenih v naši občini Velenje, saj veliko sredstev in časa posvečamo raznim oblikam usposabljanj in izobraževanj ter nakupu nove gasilske opreme. Vse naše operativke in operativci so ustrezno opremljeni, tudi naš vozni park je primeren za naše potrebe. V prizadevanju za čim bolj hitro in učinkovito pomoč našim krajanom ob vseh vrstah nesreč, smo se v letu 2018 vključili v mrežo prvih posredovalcev.

V tej mreži se v primeru nenadnega srčnega zastoja, večje krvavitve ali hujše zapore dihalnih poti, poleg reševalcev Zdravstvenega doma Velenje, aktivirajo tudi gasilci po posameznih gasilskih društvih, ki so za to usposobljeni in opremljeni. Takih je trenutno pri nas 25 operativk in operativcev. To pomeni, da v takem primeru poleg reševalnega vozila z ekipo, pridemo na pomoč tudi gasilci. Gasilci smo se za ta namen usposobili in dodatno opremili.Za potrebe posredovanja imamo na voljo avtomatski zunanji defibrilator (montiran na gasilskem domu), torbo z opremo za prvo pomoč in brezrokavniki z napisom prvi posredovalec ter defibrilatorje, ki so nameščeni po naši KS.

LOKACIJE AED

Poleg tega defibrilatorja jih je trenutno v našem kraju 11 in sicer pri baru Žagar, na kmetiji Jezernik v Lopatniku, na poslovnih prostorih Elektro Jezernik v Črnovi (ta dva je kupilo podjetje Elektro Jezernik), na kmetiji Boč v Prelski, tenis centru Špegel v Lipju, na kmetiji Brecl v Črnovi, na kmetiji Lakotjek v Pirešici, PRI Fajfarju v Lipju in pri Grilu na Janškovem selu. Enega imamo dodatno še v gasilskem vozilu za potrebe naših ostalih intervencij.

Ob teh intervencijah je zelo pomemben čas odziva, saj vsaka minuta pomeni manjše možnosti za preživetje obolelega ali ranjenega. Zato se naši člani dostikrat peš ali s svojimi vozili odpravijo na lokacijo, kjer je oboleli, ne da bi odšli vmes v gasilski dom. Tako prej začnejo izvajati potrebne postopke in možnosti preživetja so večje. Če na poti lahko vzamejo javno dostopen AED, je pa še toliko bolje. Do sedaj smo posredovali že na 20 takšnih intervencijah.

Večino smo kupili s pomočjo KS, donatorjev, krajanov in lastnimi sredstvi, za enega pa je sredstva prispevala tudi MOV.

ZEMLJEVID KS IN AED