V letu 2020 smo nadaljevali s posodabljanjem in dopolnjevanjem opreme, pa tudi prostorov.

Ob izdatni pomoči in podpori Mestna občina Velenje je bil glavni projekt izvedba priklopa na javno kanalizacijsko omrežje. V domu smo vzpostavili internet, videonadzor ter obnovili pult.

Poleg tega smo nabavili tudi nove obleke za požarne intervencije, obleke za gašenje požarov v naravi, čelade, rokavice, svetilke in ostalo.

Facebook
Facebook