Tudi v letu 2021 smo klub epidemiji nadaljevali z aktivnostmi na področju pridobivanja novega znanja.

Taktične vaje ali usposabljanja:

–     12.3. – meddruštvena vaja Lipje 2021; 9 gasilcev in 2 vozili + PGD Bevče

–     20.5. – meddruštvena vaja Košan 2021; 10 gasilcev in 2 vozili + PGD Bevče

–     2.7. – nenapovedana meddruštvena vaja Bevče 39; 11 gasilcev in 3 vozila + PGD Bevče in Šalek

–     21.10. – meddruštvena vaja Vrtec 2021; 8 gasilcev in 3 vozila + PGD Bevče

 

Interna usposabljanja:

–     tehnični dan – pregled vozil in opreme: vsak 1. četrtek v mesecu (prilagojeno glede na razmere)

–     21.1. – dimniški požari (online) – 10 gasilcev + PGD Bevče

–     4.3. – obnova dela z IDA – 8 gasilcev

–     27.5. – spoznavanje GVGP-2 – 8 gasilcev

–     23.10. – gašenje s peno – 6 gasilcev

–     16.11. – delo s črpalko na GVGP-2 (online) – 14 gasilcev

–     24.11. – delo z IDA – 7 gasilcev

 

Izvedba predavanj

–     8.10. – predstavitev vozil in opreme za vrtec in šolo – 8 gasilcev

–     21.10. – predavanje TPO+AED in gašenje začetnih požarov za DUVG – 4 gasilci

 

Udeležba na seminarjih, predavanjih, delavnicah

–     27.2. – posvet mentorjev mladine – 1 gasilec

–     3.3. – obnovitveni tečaj za zaupnika – 1 gasilec

–     5.3. – Rosenbauer technical days online seminar – 1 gasilec

–     22.3. – Kominuciranje in informiranje MS – 1 gasilka

–     22.4. – CTIF Fire, Rescue & New Challenges online seminar – 1 gasilec

–     10.9. – predstavitev opreme MF+ – 3 gasilci

–     11.9. – srečanje in tekmovanje PPO – 2 gasilca

–     11.9. – prevzem večnamenske ploščadi in taktična vaja – 3 gasilci

–     18.9. – regijska vaja Vrbje – 1 gasilec

–     22.9. – predstavitev opreme Dräger – 4 gasilci

 

Tečaji GZŠD, GZS, SŠR ali drugo

–     13.3. – IDA P13 20 – 2 gasilca

–     14.5. – pripravnik GZŠD PRIP20-3 – 2 mladinca

–     9.10. – informatik INF 10 20 – 1 gasilka

–     16.10. – motorna žaga MŽSŠ 1 – 1 gasilec

–     28.9. – IDA obnovitveni – 1 gasilec (šolanje)

–     28.9. – TRE obnovitveni – 1 gasilec (šolanje)

–           28.9. – NS obnovitveni – 1 gasilec (

 

Facebook
Facebook