Tudi v letu 2020 smo klub epidemiji veliko uredili na področju pridobivanja novega znanja.

 Taktične vaje ali usposabljanja:
– 23.1.2020 – nenapovedana vaja »Kovač 2020« – 17 gasilcev in 2 vozili + PGD Bevče
Interna usposabljanja:
– 27.2.2020 – pregled in imobilizacija – 7 gasilcev + PGD Bevče
– 23.3.2020 – interna delavnica/test (GVC-24/50)
– 26.3.2020 – interna delavnica/test (GVM-1)
– 30.3.2020 – interna delavnica/test (PP)
– 3.4.2020 – interna delavnica/test (taktika)
– 11.4.2020 – interna delavnica/test (taktika II)
– 30.6.2020 – predstavitev in preizkus protipoplavnega sistema – 4 gasilci in 1 vozilo + PGD Šalek
– 4.9.2020 – obnovitev TPO – 4 gasilci + 1 gasilec PGD Bevče
– 24.9.2020 – nov komplet za prekrivanje streh – 3 gasilci + PGD Bevče
– 15.10.2020 – delo z MB 8/8 – 4 gasilci
– 21.12.2020 – interna delavnica/test (orodje in oprema, taktika in PP)
Izvedba predavanj:
– 29.9.2020 – TPO in AED za krajane Prelske – 4 gasilci
Udeležba na seminarjih, predavanjih, delavnicah:
– 11.-12.1.2020 – dan predsednikov in poveljnikov GZ – 2 gasilca
– 18.-19.1.2020 – posvet Mentorjev mladine – 1 gasilec
– 19.1.2020 – simulator Rosenbauer – 2 gasilca
– 15.2.2020 – izlet operative v Rosenbauer – 7 gasilcev
– 19.-20.2.2020 – gašenje zračnih plovil Fraport – 1 gasilec
– 4.-6.3.2020 – prečrpavanje vode – 1 gasilec
– 6.5.2020 – dezinfekcija prostorov – 1 gasilec
– 5.9.2020 – srečanje in tekmovanje PPO – 2 gasilca
Tečaji GZŠD, GZS, SŠR ali drugo:
– 11.1.2020 – PPO obnovitveni – 3 gasilci
– 12.1.2020 – PPO obnovitveni – 2 gasilca
– 17.1.2020 – bolničar – 2 gasilca
– 7.2.2020 – pripravnik – 5 gasilcev
– 20.2.2020 – TRE obn – 1 gasilec
– 11.7.2020 – HEL obnovitveni

– 10.8.2020 – GNO – 2 gasilca

 

Facebook
Facebook