V letošnjem letu smo posredovali 36 krat.

 • 22 krat  tehnična pomoč (največkrat ob poplavah in hudem dežju, prekrivanje streh, podrta drevesa,v enem primeru na 8 lokacijah)
 • 3 krat kot prvi posredovalci, kjer smo do prihoda NMP, skupaj s kolegi iz PGD Bevče, izvajali TPO z uporabo AED
 • 1 krat kot prvi posredovalci za uporabo AED – preklic ob izvozu
 • 1 krat kot prvi posredovalci za uporabo AED – posredovanje na lokaciji ni bilo potrebno
 • 1 krat kot prvi posredovalci za uporabo AED ob delovni nesreči
 • 1 krat kot prvi posredovalci ob hujši krvavitvi
 • 2 krat smo posredovali ob požaru vozila
 • 2 krat ob požaru v naravi
 • 1 krat ob požaru na stanovanjskem objektu
 • 1 krat ob požaru v komunalnem zabojniku
 • 1 krat ob reševanju živali

Sodelovalo je 200 naših operativk in operativcev z 49 vozili.

Facebook
Facebook