V lanskem letu smo posredovali 36 krat.

  • 16 krat  tehnična pomoč (največkrat ob poplavah in hudem dežju, prekrivanje streh, podrta drevesa, sršeni)
  • 2 krat kot prvi posredovalci 
  • 1 krat smo posredovali ob požaru vozila
  • 2 krat požar na gospodarskem poslopju
  • 6 krat ob požaru v naravi
  • 4 krat ob požaru na stanovanjskem objektu
  • 2 krat ostali požari
  • 3 krat ostale intervencije

Sodelovalo je 276 naših operativk in operativcev z 49 vozili.

Facebook
Facebook