V lanskem letu smo posredovali 29 krat, od tega 4 krat kot prvi posredovalci.

 .

  • 5 krat ob požaru na stanovanjskem objektu
  • 2 krat požar v naravnem okolju
  • 1 krat smo posredovali ob požaru vozila
  • 1 krat smo posredovali ob ostalih požarih
  • 1 krat ob poplavah
  • 5 krat ob ostali tehnični pomoči
  • 14 krat ostale intervencije.

Sodelovalo je 154 naših operativk in operativcev z 24 vozili.

Facebook
Facebook