V letošnjem letu smo posredovali 10 krat.

  • 2 krat  tehnična pomoč
  • 3 krat kot prvi posredovalci, kjer smo do prihoda NMP, skupaj s kolegi iz PGD Bevče, izvajali TPO z uporabo AED
  • 1 krat kot prvi posredovalci za uporabo AED ob delovni nesreči
  • 1 krat smo posredovali ob požaru vozila
  • 2 krat ob požaru v naravi
  • 1 krat ob požaru v komunalnem zabojniku

Sodelovalo je 65 naših operativk in operativcev z 12 vozili.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook